ORES gaat groene lening van 160 miljoen euro aan bij BNP Paribas Fortis

In een steeds sneller veranderende energiesector heeft ORES, de grootste beheerder van elektriciteits- en aardgasdistributienetten en van de gemeentelijke openbare verlichting in Wallonië, ervoor gekozen zich aan te passen en om te vormen. Op die manier wil de onderneming de energietransitie, de opname van groene energie in de distributienetten en de invoering van maatregelen die goed zijn voor milieu én economie, begeleiden en faciliteren. Het is in die context dat ORES, in samenwerking met BNP Paribas Fortis, een ‘Green Financing Framework’ heeft opgezet, een kader voor groene financiering in de vorm van een bankkrediet of obligatie-uitgifte (Green Loan/Bond). Dat kader respecteert de internationale referentiesystemen voor deze materie (de LMA Green Loan Principles en de ICMA Green Bond Principles). De ‘Second Party Opinion’ van Vigeo Eiris, een onafhankelijk internationaal bureau voor ESG-onderzoek en ‑diensten (environmental, social en governance), bevestigde de inachtneming van die referentiesystemen.

Op basis van dat ‘Green Financing Framework’ ging ORES zijn eerste groene lening aan bij BNP Paribas Fortis, voor een bedrag van 160 miljoen euro. Daarmee maakt het als eerste Waals bedrijf en als eerste onderneming uit de Belgische energiedistributiesector gebruik van een dergelijke groene bankfinanciering.

Een duidelijk kader

Om fondsen in de vorm van groene bankkredieten en/of groene obligatieleningen te kunnen opnemen, creëerde ORES een duidelijk kader voor de beoordeling en selectie van de projecten die in aanmerking komen, de toewijzing en het beheer van de opgenomen fondsen en de noodzakelijke rapportering.

In de drie jaar na de fondsenopneming zal ORES projecten met een milieu-impact totaal of gedeeltelijk financieren of herfinancieren, in drie categorieën:

  • Hernieuwbare energie: projecten die de aansluiting op distributie-infrastructuur – en dus de ingebruikname – van installaties voor de productie van gas en elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken.
  • Energie-efficiëntie: projecten rond de energiedistributienetwerken (onder meer intelligente netwerkbeheersystemen) en de gebouwen (optrekken van nieuwe gebouwen met laag energieverbruik).
  • Eigen transportmiddelen: projecten om de installatie van infrastructuur voor duurzame mobiliteit (plaatsing van elektrische laadstations en tankstations voor CNG (samengeperst aardgas) die op het netwerk aangesloten zijn) en de aankoop van elektrische of CNG-voertuigen voor het eigen wagenpark te faciliteren.

Met deze transactie dragen ORES en BNP Paribas Fortis bij aan de ontwikkeling van duurzame projecten en aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Fernand Grifnée, gedelegeerd bestuurder van ORES: “Als openbare nutsinstelling die dicht bij de klant staat, zet ORES tegenwoordig vooral in op de energietransitie en de invulling van de veranderde verwachtingen van zijn klanten. Deze groene lening zal ons, samen met de financiering die we vorig jaar van de Europese Investeringsbank kregen, in staat stellen om onze infrastructuur en tools verder te moderniseren, zodat we de integratie van hernieuwbare energie, de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van een duurzamere mobiliteit nog sterker kunnen bevorderen, tegen een redelijke prijs voor de burgers .”

BNP Paribas Fortis heeft de nodige capaciteit en knowhow om zijn klanten kwaliteitsadvies te geven over duurzame financieringsoplossingen inzake zowel obligaties als leningen. Het speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van groene financieringen. De bank is trouwens een van de actiefste Belgische bookrunners op de markt van duurzame financieringsoplossingen, zoals ‘green bonds’ (groene obligaties), ‘green loans’ (groene leningen), ‘green revolving credit facilities’ (groene doorlopende kredietfaciliteiten) en ‘sustainable loans’ (duurzame leningen).

“Met deze nieuwe groene lening positioneert BNP Paribas Fortis zich nog sterker als een belangrijke speler op het vlak van duurzaam bankieren,” verklaart Didier Beauvois, Head of Corporate Banking en lid van het directiecomité van BNP Paribas Fortis. “De markt van de groene leningen kan bij kredietnemers, corporates en financiële instellingen op steeds meer belangstelling rekenen. Daarom zetten we ons in om duurzame investeringen te promoten en ervoor te ijveren dat ze steeds belangrijker worden in de investeringscriteria van de banken.”

Share Button