Uitgelicht: NVB Advisory Panel on Responsible Banking

Hoe kan de Nederlandse bankensector samenwerken op een belangrijke ambitie – een goede implementatie van de OESO-richtlijnen, in het bijzonder op mensenrechten? Door de leerpunten van praktijkcases met elkaar te delen. Daartoe roept de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) banken en ngo’s op om cases voor te leggen aan de experts van het Advisory Panel on Responsible Banking. 

Hoe kunnen organisaties in de hele breedte – van de eigen processen tot richting klanten – rekening houden met sociale duurzaamheidsthema’s? De OESO -richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights vormen het uitgangspunt voor het internationaal MVO-beleid van organisaties. De richtlijnen geven invulling aan de manier waarop organisaties de internationaal erkende mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens kunnen respecteren in hun processen, en hoe zij ongunstige effecten op mensenrechten die direct verband houden met de eigen bedrijfsactiviteiten of die van ketenpartners, kunnen aanpakken en verminderen.

Samen werken op mensenrechten

In 2016 ondertekenden banken, vakbonden, ngo’s en overheid samen het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Het convenant stelt banken beter in staat  om bij investeringen en financieringen ervoor te zorgen dat mensenrechten  worden gerespecteerd. Een van die afspraken was om een adviesorgaan in te richten om cases te bespreken ter bevordering van responsible banking.

Panel voor meer impact

Welke uitdagingen en dilemma’s zijn er, welke landen of vraagstukken vragen extra aandacht in dit kader en welke praktische oplossingen zijn mogelijk? Om van elkaar te leren en zo als financiële sector meer positieve impact te hebben op responsible banking, zoals op onderwerpen als mensenrechten en milieu, startte de NVB samen met de Rabobank, ABN AMRO, Triodos Bank, Volksbank, BNG Bank, NWB Bank, Intesa Sanpaolo Amsterdam Branch en NIBC onlangs een pilot Advisory Panel on Responsible Banking. Met in dat panel drie experts op het vlak van responsible banking.

Organisaties met een direct of indirect belang bij responsible banking, zoals vakbonden, ngo’s en banken, kunnen cases indienen die illustratief zijn voor een veelvoorkomende uitdaging in responsible banking. Voor de pilotperiode zal het panel twee cases selecteren. Wij hopen hiermee te leren van cases die relevant zijn voor de sector als geheel ter bevordering van responsible banking.

Hoe gedeeld?

Op nvb.nl wordt in overleg met de betrokken partijen een samenvatting gepubliceerd van de twee geselecteerde cases, met daarbij het advies van het panel. Ook het aantal ontvangen cases wordt online gedeeld. De zorgplicht, klantvertrouwelijkheid en andere juridische verplichtingen worden daarbij in acht genomen. De huidige pilot duurt twee jaar en wordt vervolgens geëvalueerd.

Rol panel

De experts nemen specifieke cases van banken en ngo’s in behandeling, en geven sectorbreed praktisch advies voor het ondernemen van praktische stappen voor responsible banking in de aangedragen sector of land. De ’inzenders’ krijgen niet alleen praktisch advies van experts. Ze werken mee aan het verzamelen en delen van best practices, om gezamenlijk een positieve impact te bewerkstelligen op het vlak van internationale mensenrechten. De NVB faciliteert het panel en deelt de verkregen best practices.

Ontmoet het panel

  • Willem van Genugten – emeritus hoogleraar Internationaal Recht bij Tilburg University.
  • Marleen Janssen Groesbeek – lector Sustainable Finance and Accounting bij Avans Hogeschool in Breda, Roosendaal, ‘s-Hertogenbosch and Tilburg.
  • David Kovick – Senior Advisor bij Shift, een non-profit organisatie gespecialiseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen in New York
Share Button