ABN Amro, Amundi en ING sluiten aan bij het Platform Living Wage Financials

Per 31 januari 2019 groeit Platform Living Wage Financials (PLWF) van acht naar elf leden. Deze investeerderscoalitie gaat de dialoog aan met bedrijven met als doel: de uitbetaling van een leefbaar loon voor werknemers. Nieuwkomers zijn twee grote Nederlandse banken ABN Amro en ING en Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi. Door hun toetreding neemt het beheerd vermogen van het platform fors toe en daarmee ook haar invloed. Bovendien kan PLWF zo haar aandachtgebied uitbreiden naar meer sectoren, bedrijven en leveranciers, om zo in gezamenlijkheid te werken aan een leefbaar loon voor nóg meer werknemers.

Internationaal karakter

Op 27 september 2018 werd PLWF officieel gelanceerd in Den Haag. Die dag werd aandacht besteed aan de rol die beleggers kunnen spelen bij het verbeteren van bedrijfspraktijken op het gebied van leefbaar loon in de wereldwijde toeleveringsketen. Ondanks haar relatief korte bestaan zijn er al resultaten geboekt: PLWF heeft het onderwerp succesvol onder de aandacht gebracht en het platform kreeg erkenning voor het onderzoek dat zij verricht naar de sociale dimensie in duurzame investeringen. Met de toevoeging van Amundi breidt de reikwijdte van de investeerderscoalitie uit naar het buitenland en krijgt het een internationaal karakter.

Meerdere sectoren

In 2019 zal PLWF zich niet langer alleen op de kledingsector richten, maar ook de voedsel- en agrarische sector en de voedingsdetailhandel toevoegen aan de scope van haar engagement.  De methodologie wordt op dit moment aangepast aan de specifieke aspecten van de twee nieuw toegevoegde sectoren. In maart doet PLWF een consultatie met belanghebbenden om die methodologie aan te passen.

Doorlopende engagement

De focus ligt niet alleen op nieuwe sectoren. PLWF blijft zich nu en in de toekomst inspannen voor uitbetaling van een leefbaar loon. Een kleine greep uit de activiteiten: het gesprek aangaan over onder meer inkooppraktijken, ervoor zorgen dat toeleveranciers de juiste kennis en kunde in huis hebben, aangaan van een sociale dialoog en volgen welke ontwikkelingen er zijn in de daadwerkelijke uitbetaling van loon. Ook wil het PLWF meer transparantie bevorderen. Het PLWF beoordeelt bedrijven jaarlijks vanaf 2018.

In de tweede helft van 2018 is PLWF in dialoog geweest met eenentwintig bedrijven. De investeerderscoalitie heeft de voortgang van deze bedrijven beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmethodologie voor leefbaar loon, afgestemd op de United Nations Guiding Principles. Veertien beoordelingen zijn extern getoetst door accountantsbureau Mazars. Tien nieuwe textielbedrijven werden toegevoegd voor engagement in het vierde kwartaal van 2018.

Samenwerking is essentieel

PLWF zal ook in de toekomst stakeholders raadplegen en erbij betrekken. Met name de Fair Labor Association (FLA), Fair Wear Foundation (FWF), ACT, Workforce Disclosure Initiative (WDI), Investor Alliance on Human Rights (IAHR), Solidaridad, instellingen voor duurzaamheidscertificering en vakbonden. PLWF is ervan overtuigd dat wanneer alle belanghebbenden samenwerken –  investeerders, bedrijven, multi-stakeholder initiatieven (strategische allianties), NGO’s en de overheid – effectief leefbaar loon kan worden bevorderd.

ABN Amro: “Het verdedigen van mensenrechten staat centraal in alles wat we doen bij ABN Amro. Het is een belangrijke factor in onze beleggingskeuzes en wij waren de eerste financiële instelling ter wereld om een uitgebreide mensenrechtenrapportage uit te brengen in lijn met de ‘Guiding Principles for Businessess and Human Rights’ van de Verenigde Naties. Wij geloven erin dat er meerdere mensenrechten aan bod komen, wanneer je leefbaar loon meeneemt in het toetsen van beleggingen en investeerders.Naast armoede, wordt leefbaar loon ook in verbinding gebracht met sociale zaken zoals kinderarbeid en het recht op een gezond leven. ABN AMRO verbindt zich graag aan ‘Platform Living Wage Financials en kijkt ernaar uit een waardevolle bijdrage te leveren op het gebied van engagement om standaarden te verbeteren. Ook verheugen we ons erop om met andere investeerders samen te werken op dit onderwerp. Met meer dan 200 miljard Euro aan beheerd vermogen willen we een significante bijdrage leveren aan de inspanningen van het platform dat nu al een leidende rol speelt in het onder de aandacht brengen van en dialoog voeren over leefbaar loonkwesties.”

Vincent Triesschijn, Director Sustainable Investment

Amundi: “Als een verantwoordelijke vermogensbeheerder – een langetermijnpartner van zijn klanten en de bedrijven waarin hij investeert – beschouwt Amundi engagement als de beste manier om de marktpraktijken te verbeteren. Sociale problemen behoren tot de belangrijkste mondiale uitdagingen waar we ons mee bezig moeten houden. Amundi heeft de afgelopen twee jaar campagne gevoerd voor invloed, gericht op leefbaar loon. Daarom hebben we ons in 2018 bij PLWF aangesloten. Het universeel recht om toegang te hebben tot waardig werk en een fatsoenlijk loon wordt beschreven door de ILO en in SDG8 met betrekking tot waardig werk en economische groei. In de toekomst hoopt Amundi zijn impact te vergroten door het hefboomeffect van (het kapitaal van) PLWF om zo een grotere invloed uit te oefenen op bedrijven waarvan de activiteiten leefbare lonen wereldwijd beïnvloeden, en de integratie van ILO-normen voor fatsoenlijk loon te stimuleren.”
Stanislas Pottier, Chief Responsible Investment Officer

ING: “Het ING Investment Office NL ondersteunt en begeleidt klanten bij het maken van investeringskeuzes. Daarbij houden we ons niet rechtstreeks bezig met de bedrijven waarin we beleggen, maar houden we een dialoog met de vermogensbeheerders die rechtstreeks communiceren met deelnemingen. Als lid van het PLWF zijn we ons bewust van de belangrijke rol die leefbaar loon kan spelen in de ontwikkeling van mensen en armoedebestrijding. Aangezien dit ook een zeer moeilijk en niet-kwantificeerbaar onderwerp is, beseffen we dat het beter is om samen te werken met financials om van elkaar te leren – welke bedrijven het goed doen, welke in staat zijn om verandering te creëren, wat goed werkt – en een hefboom te creëren om anderen aan te moedigen om het goede te doen. Uiteindelijk geeft dit ons de mogelijkheid om een dialoog over leefbaar loon met onze eigen vermogensbeheerders te hebben en hen te motiveren om de discussie met de deelnemingen voort te zetten.”
Jochen Harkema, Sustainable Investment Analyst
Peter Tros, Sustainable Investment Analyst

Over het Platform Living Wage Financials

Per 31 januari bestaat het Platform Living Wage Financials uit de volgende leden: a.s.r., ABN Amro, Achmea Investment Management, Amundi, ASN Bank, ING, Kempen, MN, NN Investment Partners, Robeco and Triodos Investment Management

Ondersteunende partijen: PMT, PME, Bpf MITT, NN Group

Share Button