Opnieuw meer nieuwe klanten voor ASN Bank in 2021

Partner

ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, heeft in 2021 opnieuw een groot aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen. De netto groei bestond uit 49.221 klanten, tot in totaal 834.917 klanten op 31 december 2021. Tegelijkertijd nam de aanbevelingsbereidheid van klanten toe (NPS +19). Dit sluit aan bij de doelstelling van de bank gericht op groei van tevreden klanten. ASN Bank wil zich komende jaren inzetten om duurzaamheid voor nog meer mensen bereikbaar en betaalbaar te maken.

Directeur Arie Koornneef ziet in de aanhoudende klantgroei de bevestiging dat steeds meer mensen duurzamer willen leven.

‘De keuze voor een duurzame bank is een verandering die je makkelijk kunt doorvoeren. Steeds meer mensen zien de impact van hun geld, en kiezen er bijvoorbeeld voor om duurzaam te beleggen. We merken ook dat ASN Bank vaker als gids gezien wordt bij het maken van duurzame keuzes. Die gidsrol willen we komende jaren nog nadrukkelijker invullen. Door inzicht te geven hoe je de duurzaamheid van je dagelijkse producten kunt beoordelen. Maar ook door het energiezuiniger maken van je woning makkelijk en goedkoper te maken.’

Volgens Koornneef ligt de grootste uitdaging voor het verduurzamen van de samenleving in het bereikbaar en betaalbaar maken van duurzaamheid voor iedereen.

‘In de financiële sector, politiek en media is er volop aandacht voor klimaatverandering en de energietransitie. Maar ik heb het idee dat de rol van sociale ongelijkheid bij de aanpak van deze problemen nog onvoldoende aandacht heeft. Mensen die minder verdienen zijn ook minder bij machte om duurzaam te leven. Ze wonen vaker in slecht geïsoleerde huizen met hoge energierekeningen. En kunnen duurzame keuzes in de winkel simpelweg niet betalen. Het klopt natuurlijk niet dat duurzame keuzes  vaak duurder zijn dan niet-duurzame keuzes.

Dat kan anders. Door vervuilers meer te laten betalen en kansen eerlijker te verdelen. Het bedrijfsleven, de politiek en de financiële sector moeten daarin samen optrekken. Bijvoorbeeld bij de aanpak van productieketens. Meer gelijkheid en duurzaamheid in de keten leidt tot producten van goede kwaliteit en voor eerlijke prijzen, voor iedereen.’

Kerncijfers januari tot en met december 2021

Nieuwe klanten zijn belangrijk voor ASN Bank omdat een grotere achterban zorgt voor meer invloed op het verduurzamen van de maatschappij. Het aantal nieuwe klanten groeide de afgelopen jaren flink, met in 2021 opnieuw de grootste toename (+6%) sinds 2012.

Beleggingsrekeningen waren naar verhouding het meest populair (+19%) Het vermogen onder beheer steeg naar 15,9 miljard euro. De Netto Promotor Score (NPS) is met twee punten gestegen. Dit laatste wil zeggen dat aanzienlijk meer klanten ASN Bank bij anderen aanbevelen dan dat er klanten zijn die dit afraden.

Cijfers (bedragen in miljoenen euro’s) 31 december 2021 31 december 2020 Verschil Verschil in %
Aantal klanten 834.917 785.696 49.221 6,3%
Saldo op spaar- en betaalrekeningen 15.897 € 14.374 € 1.523 10,6%
Net Promoter Score (NPS) +19 +17  2
Aantal rekeningen 1.179.832 1.097.371 82.461 7,5%
Aantal betaalrekeningen*    376.278    334.575 41.703 12,5%
Aantal spaarrekeningen** 700.096 675.644 24.452 3,6%
Aantal beleggingsrekeningen***  103.458 87.152  16.306 18,7%

* Totaal van de volgende rekeningen: ASN Bankrekening, ASN Betalen Zelfstandigen, ASN Jongerenrekening, ASN Juniorrekening en ASN Studentenrekening.

** Totaal van de volgende rekeningen: ASN Ideaalsparen, ASN Jeugdsparen, ASN Sparen Zakelijk en deposito’s.
*** Totaal van de volgende rekeningen: ASN Beleggingsrekening, ASN Beleggingsrekening zakelijk en ASN Doelbeleggen.

Duurzame impact

Leefbaar loon in de kledingsector

Sinds 2016 zet ASN Bank zich in voor leefbare lonen in de kledingsector, onder andere als een van de initiatiefnemers van het Platform Living Wage Financials. Afgelopen jaar werkte de bank daarnaast aan de voorbereiding van een Europees Burgerinitiatief met de inzet dat kledingbedrijven in Europa verplicht worden om leefbare lonen te betalen aan werknemers in hun ketens.

Arie Koornneef: ‘Meer gelijkheid in de productieketen is bij uitstek in de kledingsector van groot belang. Er wordt veel over gepraat, maar niet genoeg gedaan. Daarom willen we naast onze financiële rol ook via de politiek verandering teweeg brengen. Europa moet wetgeving inzetten om te zorgen dat álle kledingbedrijven hieraan gaan werken. Zodat de kwetsbaren in de keten beschermd worden.’

Houtbouw

Het uiteindelijke doel van ASN Bank is het realiseren van duurzame impact op het gebied van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten.

In 2021 ontwikkelde de bank samen met Climate Cleanup en partners uit de bouwsector een methode waarmee de opgeslagen CO2 van gebouwen kan worden gemeten. Hiermee kan de klimaatimpact van (biobased) bouwprojecten berekend worden. Een belangrijke stap om op een duurzame wijze te voorzien in de noodzaak van meer woningbouw in Nederland.

Biodiversiteitsfonds

In november lanceerde ASN Impact Investors het ASN Biodiversiteitsfonds, gericht op herstel en bescherming van biodiversiteit. Het fonds investeert in projecten en initiatieven die een meetbare positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Zoals duurzame bosbouw, boslandbouw en duurzame visserij.

ASN Bank zorgde als eerste aanbieder van het fonds in 2021 voor 17,3 miljoen euro aan belegd vermogen door particuliere beleggingsklanten.

Meer over de duurzame impact van ASN Bank lees je in het jaaroverzicht.

Share Button