ACTIAM lanceert best-in-class duurzaam vastgoedfonds

ACTIAM zet de volgende stap om de negatieve klimaatimpact van vastgoed verder terug te dringen. De fonds- en vermogensbeheerder heeft hiervoor het ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa gelanceerd. ACTIAM belegt hiervoor alleen in vastgoedbedrijven met een hoge ESG-score én een aantoonbare bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG’s). Met het nieuwe vastgoedfonds speelt ACTIAM tegelijkertijd in op de toenemende behoefte van institutionele beleggers om meer vastgoed in de eigen beleggingsportefeuille op te nemen.

Cruciale rol vastgoedsector 

Uit recent onderzoek van INREV (de Europese brancheorganisatie voor institutionele vastgoedbeleggers) blijkt dat (Nederlandse) institutionele beleggers streven naar meer vastgoed in de eigen portefeuille. Tegelijkertijd verankeren deze beleggers steeds vaker het onderwerp “Klimaat” in hun beleggingsbeginselen.

Dennis van der Putten, Director Sustainability & Corporate Strategy bij ACTIAM: “De financiële sector speelt een cruciale rol bij de realisatie van het Akkoord van Parijs en met name de vastgoedsector kan hierin nog duidelijk stappen zetten. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor 30% van het wereldwijde energieverbruik en voor ruim 30% van de CO2-uitstoot. De vastgoedsector speelt dan ook een cruciale rol om de opwarming van de aarde met maximaal 1,5 graad Celsius te beperken. Om de negatieve klimaatimpact van vastgoed tegen te gaan én het tegelijkertijd voor institutionele beleggers eenvoudiger te maken om verantwoorde keuzes te maken binnen de eigen vastgoedportefeuille, is het ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa gelanceerd. ACTIAM bepaalt met behulp van een intern ontwikkelde methodiek en externe databronnen zoals GRESB, de ESG-score van vastgoedbedrijven. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het beleid van deze bedrijven, maar ook naar de daadwerkelijke implementatie hiervan. Belangrijke thema’s hierbij zijn: energie, water en gebruikte materialen. Inmiddels is het ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa beloond met de hoogste duurzaamheidscore van Morningstar (vijf globes).”

Sustainable Development Goals  

Voor de ontwikkeling van het Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa heeft ACTIAM de samenwerking gezocht met Global Property Research(GPR). Index provider GPR levert ACTIAM de benchmark, waarop ACTIAM haar vastgoedportefeuille baseert. Het ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa belegt in beursgenoteerde aandelen van uitsluitend Europese vastgoedondernemingen. Hierbij worden de ondernemingen naast hun ESG-score onder meer beoordeeld op hun bijdragen aan de SDG’s. Bij het ACTIAM Duurzaam Index Vastgoedfonds Europa wordt specifiek gekeken naar SDG 13; Klimaatactie. Dit Duurzame Ontwikkelingsdoel is geformuleerd om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Klimaatimpact én goed rendement 

Jeroen Vreeker, directeur bij GPR: “Naast het leveren van een aantal standaard index series, werken wij ook nauw met klanten samen om te komen tot maatwerkoplossingen. Het integreren van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in een benchmark voor het ACTIAM Vastgoedfonds is een uitstekend voorbeeld van een samenwerking binnen de financiële sector. Wij zijn trots op deze ontwikkeling en de samenwerking met ACTIAM.”  

Share Button