Nieuw model brengt meest duurzame beurzen en sectoren ter wereld in kaart en toont daadwerkelijke kosten en opbrengsten

Beursgenoteerde bedrijven in Zwitserland, Singapore en de Verenigde Staten dragen het meeste bij aan de samenleving en genereren het beste maatschappelijk rendement, zo blijkt uit het nieuwe beleggingsbeoordelingsmodel SustainEx dat asset-manager Schroders heeft ontwikkeld.

Het model brengt de impact van bedrijven op milieu- en sociaal gebied in kaart en zorgt ervoor dat maatschappelijke lasten en baten (zoals gezondheidseffecten) via een ‘harde’ economische beoordeling gekwantificeerd kunnen worden in beoordelingen van analisten.

“Hoe bedrijven hun geld verdienen, is tegenwoordig even belangrijk als hoeveel winst ze maken”

Zwitserland heeft zijn plaats op de ranglijst in belangrijke mate te danken aan de vele beursgenoteerde farmaceutische en technologische bedrijven in het land, die vanuit hun aard een positieve bijdrage leveren aan de samenleving (tegengaan van ziekten, verbeteren van diagnoses). Uit het nieuwe model van Schroders blijkt ook dat de bedrijven die de grootste druk vanuit de samenleving, overheid en toezichthouders ondervinden, vaak het hoogste maatschappelijke rendement leveren.

Andrew Howard, verantwoordelijk voor duurzame research bij Schroders, vat de kern van het nieuwe model samen als: “Wat is de factuur of creditfactuur die een bedrijf ontvangt als alle -nu niet berekende maatschappelijke kosten- ten laste komen van dat bedrijf. Die vraag is niet langer theoretisch. Na de laatste decennia te hebben kunnen opereren zonder zich veel zorgen te maken over de sociale en milieukosten die zij met zich mee kunnen brengen, staan bedrijven onder toenemende druk om hun verantwoordelijkheid te nemen, door een combinatie van harde regelgeving en een sociale druk. Hoe bedrijven hun geld verdienen, is tegenwoordig even belangrijk als hoeveel ze verdienen.”

Uit berekeningen binnen het model blijkt dat de gemiddelde maatschappelijke kosten per 100 dollar omzet ongeveer 6 dollar bedragen. Als deze kosten werkelijk in toenemende mate bij de bedrijven terecht komen, verwacht Howard grote gevolgen voor ondernemingen die de maatschappij meer kosten dan opleveren. “Als je al die kosten meeneemt in je modellen, daalt de winstgevendheid aanmerkelijk.”

Zeven van de tien duurzaamste markten, zo blijkt uit de analyse*, zijn Europees. Het minst duurzaam zijn de van grondstoffen afhankelijke opkomende markten. Uitgesplitst naar sectoren leveren water-, biotechnologie- en farmabedrijven de hoogste baten, terwijl gokbedrijven de hoogste kosten veroorzaken in verhouding tot hun belang op de aandelenmarkten.

De SustainEx-analyse is een kernonderdeel van het onlangs door Schroders geïntroduceerde nieuwe factorbeleggingsfonds Sustainable Multi-Factor Equity (SMFE), dat de gekwantificeerde baten en lasten meeneemt in de afweging van factoren. Onlangs ontving het fonds een inleg van £320 miljoen van Atlas Master Trust in het VK.

Charles Prideaux, wereldwijd verantwoordelijk voor producten en oplossingen bij Schroders:
“Steeds vaker vragen klanten op welke manier Schroders in zijn beleggingsaanpak rekening houdt met duurzaamheid. Het Schroders SustainEx-model is een baanbrekend instrument dat ervoor zorgt dat deze factoren een integraal onderdeel van de beleggingsaanpak van het nieuwe multifactorbeleggingsfonds worden, zodat het op lange termijn betere, duurzame resultaten voor de klanten kan behalen.”

Andrew Howard zegt: “Bedrijven en landen worden door toezichthouders en de samenleving steeds vaker aangesproken op hun impact op zaken als klimaatverandering, milieuverontreiniging en obesitas. Naarmate deze maatschappelijke problemen nijpender worden, neemt de kans toe dat ze tot concrete financiële kosten zullen leiden. Het is daarom belangrijker dan ooit dat beleggers de maatschappelijke effecten van bedrijven en portefeuilles meewegen en niet alleen naar financiële maatstaven kijken.
Schroders heeft SustainEx ontwikkeld om een objectief beeld te geven van de kansen en bedreigingen voor bedrijven en markten, en daarmee zijn analisten, portefeuillebeheerders en klanten houvast te bieden in een steeds complexere wereld.”

SustainEx is onderdeel van het instrumentarium dat Schroders ontwikkelt om de gevolgen van veranderingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) te analyseren. Hiertoe behoren ook het klimaat-dashboard en het Carbon Value at Risk-model.

* Schroders onderzocht 9000 bedrijven en rangschikte de belangrijkste wereldwijde aandelenmarkten volgens hun totale maatschappelijke rendement, door een geldwaarde toe te kennen aan hun impact op maatschappij en het milieu. De resultaten hiervan werden gegroepeerd naar vestigingsland en sector.

Share Button