Grote beleggers op Klimaattop Vaticaan: CO2-heffing moet effectief en eerlijk

Bron
ABP

Om klimaatverandering tegen te gaan en de energietransitie te versnellen, is een effectieve heffing op CO2 hard nodig. Dit spoort bedrijven aan tot innovatie en zorgt ervoor dat beleggers meer investeren in klimaatoplossingen. Dat stelt ABP in een verklaring met andere grote beleggers, maatschappelijke organisaties en oliebedrijven tijdens de Klimaattop in het Vaticaan. Vijftien grote beleggers – waaronder ABP – spraken op uitnodiging van Paus Franciscus afgelopen week in Vaticaanstad met bestuursvoorzitters van grootste olie- en gasbedrijven ter wereld (o.a. Shell, ExxonMobil en BP), maatschappelijke organisaties en wetenschappers.

‘Voor de aanpak van klimaatverandering is het van belang dat iedere organisatie zijn verantwoordelijkheid neemt. Vaak wordt de energietransitie en klimaatverandering vanuit de techniek of economische waarden besproken. Het bijzondere van deze bijeenkomst in het Vaticaan is dat de aanwezige organisaties het over ethische kwesties rond de klimaatverandering kunnen spreken’, zegt bestuurslid José Meijer, die namens ABP aan de gesprekken deelnam.

Effectief de energietransitie versnellen

ABP is al jaren voorstander van een heffing op CO2-uitstoot. ‘Het is de meest effectieve manier om de energietransitie te versnellen’, zegt Meijer. Maar recent onderzoek van de Wereldbank laat zien dat voor slechts 20 procent van de wereldwijde uitstoot een heffing geldt: bij slechts 1 procent van de uitstoot is de heffing in lijn met de doelstelling van ‘Parijs’ om de opwarming van de aarde te beperken tot 2⁰C. ‘Dat is niet acceptabel. Wij moeten een consistente boodschap afgeven aan beleidsmakers dat we een serieuze prijs voor CO2 willen.’

Streven naar een eerlijke transitie

De groep benadrukt dat de aanpak van klimaatverandering en de heffing op CO2 niet ten koste mag gaan ‘van hen die het minste in staat zijn om te betalen’. Het streven naar een ‘eerlijke transitie’ richt zich op het beschermen van kwetsbare groepen (vooral in ontwikkelingslanden), de betaalbaarheid van de energietransitie (betaalt arm of rijk, consumenten of de industrie?) en het bieden van perspectief aan werknemers in de fossiele industrie die hun baan verliezen.

Manier van leven en werken verandert

José Meijer: ‘Voor onze deelnemers is een eerlijke transitie van groot belang. Het is onze missie te zorgen voor een goed pensioen in een leefbare wereld. Een beginnend leraar gaat rond 2070 met pensioen. In deze periode van vijftig jaar zal de manier waarop we leven en werken ingrijpend veranderen. Als pensioenfonds moeten we daarop inspelen en dit goed begeleiden.’

Pauselijke brief

Sinds 2015 organiseert het Vaticaan een jaarlijkse klimaattop. Paus Franciscus spoort geregeld beleggers, bedrijven en regeringen aan om meer te doen tegen klimaatverandering en om te voorkomen dat vooral de allerarmsten de dupe worden. Aan de vooravond van het Akkoord van Parijs (2015) wees hij in een zogenaamde ‘Encycliek’ (pauselijke brief) op de verantwoordelijkheid van de mens voor de leefbaarheid op aarde voor zowel de huidige als toekomstige generaties.

Foto: Pope meets with oil CEOs attending Vatican Dialogue Summit  (Vatican Media)

Share Button