Verzekeraars: “Alleen samen kunnen we de CO2-impact meten”

De financiële sector speelt een belangrijke rol bij het tegengaan van klimaatverandering en de transitie naar een klimaatbestendige economie. “We denken mee en committeren ons door de toezegging om de CO2-impact van de sector te meten en reductiedoelstellingen af te spreken. Maar dat lukt alleen door samen te werken”, benadrukte Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars tijdens de tweede werkconferentie klimaatimpact. Deze editie stond dan ook in het teken van multidisciplinaire samenwerking.

Serie werkconferenties

De eerste ‘Werkconferentie klimaatimpact financiële sector’ vond op 28 januari plaats bij DNB in Amsterdam. Tijdens deze eerste editie stond bewustwording van klimaatrisico’s centraal. Op 25 juni verwelkomde het Verbond ruim 150 bezoekers in Den Haag voor de tweede editie.

Ondanks dat er nog veel onzeker is over de totale impact van klimaatverandering op onze samenleving, merken verzekeraars de gevolgen nú al bij schadeverzekeringen. “Echter, veel schade is niet verzekerd en voelen we, al dan niet via onze klanten, elders terug in de portefeuilles”, constateert Weurding. Volgens hem zal de schadelast blijven stijgen als de sector nu niet in actie komt, zowel op mitigatie als adaptatie. Denk daarbij aan duurzame en klimaatbestendige beleggingen, maar ook aan het verzekerbaar houden van risico’s, werken aan bewustwording en het stimuleren van preventiemaatregelen.

Duurste klimaatvluchteling

Margot Ribberink, voormalig weervrouw, klimaatexpert én keynote-spreker kan meepraten over de impact van het veranderende klimaat. Niet alleen vanuit haar werk en als ambassadeur van Cordaid, maar zij en haar gezin zijn er letterlijk door verhuisd. “Ik denk dat ik de duurste klimaatvluchteling ben, want door het project Ruimte voor de Waal Nijmegen heb ik mijn hele woning moeten verplaatsen.” Vervolgens stipte ze het extreme weer van dinsdagavond 4 juni aan. “Er trok een tornado over mijn verplaatste boerderij. Van het dak is niets meer over en ook de bomen zijn met de grond gelijk gemaakt.” De tornado liet een smal spoor van schade achter van slechts 50 meter breed, maar wel 150 kilometer lang. De schade was enorm. En bedenk je dan eens dat dit soort extreem weer veel vaker voor gaat komen…”

Parijs-akkoord is haalbaar

In de nieuwe longread die op donderdag 4 juli verschijnt, gaat Ribberink dieper in op de gevolgen van klimaatverandering zoals de toename van extreem weer, de komst van exotische planten en insecten en de bedreiging voor de volksgezondheid. Ze is zich bewust van de negatieve constateringen en vroeg zich tijdens haar presentatie hardop af of het tij nog wel te keren is. “Ja, het is mogelijk.” Volgens de wetenschap is het doel van het Parijs-akkoord om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken haalbaar. “Maar hoe krijgen we de gedragsverandering van de hele samenleving tot stand?” Want volgens Ribberink is iedereen verantwoordelijk. Burgers, politiek én het bedrijfsleven.

450 miljard euro

Met de 450 miljard euro aan belegd vermogen kan de verzekeringsbranche een belangrijke rol spelen door de juiste investeringen te doen. De gehele financiële sector heeft daarom afgesproken de CO2-impact van beleggingen beter te meten en reductiedoelstellingen af te spreken. Het verbeteren van de meetmethodes kan alleen door samenwerking tussen (financiële) instellingen.

Ook wordt er samengewerkt om de gevolgen van klimaatverandering op de samenleving in kaart te brengen, om zo maatregelen te nemen om klimaatschades te verkleinen of voorkomen. Hiervoor werkt het Verbond al samen met het KNMI, universiteiten, technische bureaus en programma’s van de overheid.

Welke stappen kan de financiële sector zetten?

Hoe kunnen financiële instellingen hun impact vergroten en welke meetmethodes voor beleggingen zijn er? Deze en meer vragen werden in deelsessies over onder andere de meet- en sturingsmethodiek PCAF, Carbon Risk Rating, Green Bonds en Climate Adaptation Services beantwoord.

 

Share Button