ASN Bank en Beleggingsfondsen samen klimaatneutraal

ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, stevent af op CO2-winst. Vandaag werd bekend dat de duurzame bank, samen met de ASN Beleggingsfondsen, 118% klimaatneutraal is. Dit houdt in dat, met het totaal van alle investeringen en beleggingen samen, meer uitstoot wordt vermeden dan veroorzaakt wordt.

Arie Koornneef, directievoorzitter van ASN Bank, is trots op de resultaten: “We tonen aan dat duurzaam bankieren bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. Door het goede voorbeeld te geven en onze meetmethoden en aanpak te delen, helpen we ook andere financiële instellingen vooruit.”

In 2014 heeft ASN Bank als eerste bank ter wereld haar klimaatdoelstelling geformuleerd: ‘In 2030 moeten alle investeringen netto klimaatneutraal zijn’. Koornneef: “We zijn vijf jaar geleden direct gaan meten en rapporteren over deze doelstelling. Dat we deze mijlpaal nu al halen is mooi, maar de urgentie om binnen veilige grenzen van klimaatverandering te blijven is onverminderd groot. Daarom hebben we vorig jaar ons klimaatdoel verder aangescherpt: ‘Het totaal van alle investeringen en beleggingen moet in 2030 een positief effect op het klimaat hebben.’” Dit houdt in dat zij in 2030 meer CO2 uit de atmosfeer opnemen dan ze aan uitstoot veroorzaken. Dit is ambitieuzer dan het klimaatdoel van Parijs.

CO2 uit de atmosfeer halen

“Het doel ‘klimaatpositief’ is de volgende stap. We willen projecten financieren die CO2 uit de atmosfeer halen, zoals bosaanplant en natuurherstel. Daarmee dragen we positief bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Het is immers van levensbelang om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Dat bereiken we natuurlijk niet alleen. Daarom inspireren we andere financiële instellingen om ons voorbeeld te volgen,” aldus Arie Koornneef.

Samenwerken om meer impact te maken

In 2014 heeft ASN Bank, samen met managementadviesbureau Ecofys (tegenwoordig Navigant), een open source-methodiek ontwikkeld om de klimaatimpact van financiële instellingen te berekenen. Tijdens de Klimaattop van Parijs in 2015 nam de duurzame bank het initiatief voor de Dutch Carbon Pledge. Andere financiële instellingen sloten zich hierbij aan. Dit resulteerde in de oprichting van het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF), met een groeiend aantal leden. Zij meten de CO2-impact van hun portefeuille financieringen en beleggingen en sturen erop dat deze impact steeds kleiner wordt. Tevens werken ze aan de belangrijke volgende stap: het bepalen van de snelheid en de mate van de uitstootreductie van beleggingen en investeringen om in lijn met het Parijsakkoord de mondiale opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken. Inmiddels sluiten steeds meer internationale financials zich aan bij PCAF.

ASN Bank nam tevens in 2018 mede het initiatief voor de Spitsbergen Ambitie. Deze was de opmaat tot het klimaatcommitment dat vijftig Nederlandse financiële instellingen – met een gezamenlijk vermogen van 3.000 miljard euro – in juli 2019 tekenden. Zij spraken af de CO2-uitstoot van hun financieringen en beleggingen te meten, erover te rapporteren en deze naar beneden te brengen. Zo dragen zij bij aan het klimaatdoel van het kabinet om voor 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent te verminderen.

Investeringen

De financieringen van vier grote windparken en de beleggingen in groene obligaties leverden de afgelopen periode de belangrijkste bijdrage aan het behalen van de ‘100% klimaatneutraal-doelstelling’. Deze obligaties financieren wereldwijd projecten in duurzame energie en energie-efficiëntie. Ook de financiering van zonnepark GCV Zonne-energie en de lening aan het Green for Growth Fund droegen bij. De komende jaren verwacht ASN Bank een significante bijdrage van de ASN Hypotheek, die in 2018 is geïntroduceerd. Klanten kunnen een bijbehorend leningdeel afsluiten voor energiebesparende maatregelen voor hun woning. Zo maakt de bank verduurzaming van woningen breed toegankelijk.

ASN Bank maakt deel uit van de Volksbank. ASN Bank draagt bij aan het klimaatdoel van de Volksbank: een klimaatneutrale balans in 2030.

Doelstellingen mensenrechten en biodiversiteit

Naast haar langetermijndoel op het gebied van klimaat heeft ASN Bank ook dergelijke doelstellingen voor biodiversiteit en mensenrechten. Deze thema’s zijn nauw verbonden met elkaar.

Share Button