Martijn Scholten directeur Vermogensbeheer bij pensioenuitvoerder MN

Martijn Scholten (1977) is met ingang van 1 oktober de nieuwe directeur Vermogensbeheer van MN, pensioenuitvoerder van de metaal-, techniek- en maritieme sector in Den Haag. Hij treedt ook toe tot de directie van MN. Scholten is de opvolger van Gerald Cartigny, die sinds 2016 verantwoordelijk was voor de vermogensbeheerpraktijk.

Scholten werkt sinds 2003 bij MN en is sinds 2016 directeur Fiducair Beheer; onderdeel van MN’s vermogensbeheerpraktijk. Eerder werkte hij in verschillende andere rollen bij MN, onder meer als manager client services en als business analist.

Duurzaam beleggen

Martijn Scholten blikt met veel enthousiasme vooruit naar zijn nieuwe rol. “MN is internationaal koploper als lange termijn duurzaam belegger van pensioenpremies. Die positie willen we bestendigen, onder andere door beter datagebruik, research en verdere digitalisering”, zegt hij.

Schaalvoordelen

“Ook kijken we of we zinvolle samenwerkingsverbanden in de markt kunnen aangaan. Op die manier kunnen we schaalvoordelen beter benutten, maar bijvoorbeeld ook kennis ontsluiten en bundelen. Voorop staat in elk geval dat we blijvend en substantieel willen bijdragen aan de missie van een goed pensioen in een betere wereld.”

Sectorfondsen

MN verzorgt de pensioenuitvoering voor de sectorfondsen Metalektro (PME), Metaal & Techniek (PMT) en Koopvaardij en beheert een vermogen van circa € 155 miljard voor diverse pensioenfondsen in Nederland. MN voert de pensioenadministratie, inkomensverzekeringen en sociale regelingen uit voor bijna 2 miljoen mensen en ruim 36.000 werkgevers. Bij MN werken circa 1.000 mensen.

Share Button