Startsein voor bouw Zonneakker Voorst

Langs de A1 bij Wilp bouwt de familie Gooiker op eigen grond een ‘zonneakker’ van 35 hectare om 12.000 huishoudens van groene stroom te kunnen voorzien. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL investeert als fondsmanager van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) samen met BNG Bank in de grootste particuliere zonneakker van Nederland. ENGIE zal instaan voor de bouw en het onderhoud, Eneco neemt voor een periode van 15 jaar de groene stroom af. De zonneakker levert naar verwachting in het najaar 2020 stroom op.

Bijna dertig jaar runt de familie Gooiker een boerenbedrijf in Wilp. Willy en Brigitte Gooiker hebben twee dochters die een beroep buiten de landbouw ambieerden, waardoor er geen bedrijfsopvolging was voor de boerderij. Met een zonneakker vinden ze een andere bestemming voor hun land.

“Voor ons is het belangrijk om onze planeet goed door te geven aan volgende generaties. Door onze grond op deze manier te gebruiken, kunnen we daar ons steentje aan bijdragen en tegelijkertijd blijven ondernemen”, vertelt Willy Gooiker. Hiermee is ook de voorzet gedaan om het bedrijf over te dragen aan de dochters.

Willy Gooiker: “Wij zochten voor het realiseren van ons zonnepark naar partijen die financiering van duurzame projecten hoog op de agenda hebben staan. In een eerder stadium had Oost NL vanuit het programma De Groeiversneller al een energievoucher verstrekt, waarmee we het projectplan verder konden uitwerken. Met de financiering vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland door Oost NL en BNG Bank hebben we de financiering rond gekregen. We zijn blij dat Oost NL en BNG Bank het vertrouwen hebben om dit mooie duurzame project tot een succes te maken.”

Energieneutraal in 2030

De 116.000 zonnepanelen leveren een bijdrage aan de noodzaak van de provincie Gelderland om in 2050 energieneutraal te zijn. Gedeputeerde Jan van der Meer: ‘’Dit familie-initiatief levert een grote bijdrage aan de doelstelling van provincie Gelderland om energieneutraal te worden. We zijn trots dat we een rol kunnen spelen bij dit particuliere project met hernieuwbare energie dat leidt tot minder gebruik van fossiele brandstoffen en een lagere CO2-uitstoot.” De zonnepanelen leveren genoeg energie om alle huishoudens in de gemeente Voorst van groene stroom te voorzien. Begin 2018 ging de gemeenteraad in Voorst akkoord met het plan van de familie Gooiker. De gemeente wil al in 2030 in haar eigen energiebehoefte kunnen voorzien.

Meervoudig ruimtegebruik

De zonnepanelen op de zonneakker komen op 2,5 meter hoogte te staan. In de ruimte onder de panelen kunnen schapen grazen, waardoor het landschap ook deels z’n agrarische functie behoudt. Door de ligging langs de A1 en het plaatsen van groene beplanting blijft de impact op de omgeving beperkt. ENGIE staat in voor de bouw en realisatie van het park en zal nadien ook 25 jaar zorgen voor het onderhoud. De energie die de zonneakker opwekt, wordt aan Eneco geleverd om Nederland van groene energie te voorzien.

Investering

Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) financiert Gelderse projecten die met bewezen duurzame energietechnologieën op korte termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie van de provincie Gelderland. Zonneakker Voorst is zo’n project. Oost NL is fondsmanager van IEG. Freek Welling, teammanager Energy bij Oost NL: ‘’We hopen dat dit initiatief anderen stimuleert om projecten voor zonne-energie in Gelderland samen met de omgeving te realiseren. We hebben die ondernemersgeest nodig als we het gebruik van fossiele brandstoffen daadwerkelijk willen terugdringen. Bij Oost NL hebben we de kennis, contacten en, via Topfonds Gelderland, de middelen om te investeren in kansrijke initiatieven.” In een eerder stadium heeft Oost NL vanuit het programma De Groeiversneller al een energievoucher verstrekt, waarmee het projectplan verder is uitgewerkt.

“BNG Bank stelt de publieke sector in staat om maatschappelijke doelstellingen zoals de energietransitie, te realiseren. De grondgebonden zonne-energieprojecten worden steeds belangrijker in de energietransitie. De familie Gooiker heeft de zonneakker op uitstekende wijze zelf ontwikkeld, met oog voor de natuur. We hadden direct een klik met de familie. Dat heeft bijgedragen aan een efficiënte en plezierige samenwerking bij het tot stand komen van de financiering”, zegt Chantal Putker van BNG Bank.

Share Button