Nieuw in Nederland: een CO2-neutrale pensioenregeling

BeFrank biedt vanaf nu bedrijven de mogelijkheid de pensioenregeling sterk te verduurzamen. Klanten van BeFrank kunnen de CO2-footprint van hun belegde pensioenkapitaal compenseren en volledig CO2-neutraal maken door bomen te laten aanplanten. BeFrank is de eerste pensioenuitvoerder in Nederland die deze mogelijkheid biedt.

Er wordt door veel bedrijven al hard gewerkt aan duurzaamheid. Van de inkoop van duurzame energie tot de omschakeling van het wagenpark. De ontbrekende schakel is echter de pensioenregeling. En laat daar nu nog veel winst te behalen zijn. Met de CO2-neutrale pensioenregeling van BeFrank zorgen bedrijven ervoor dat de uitstoot die is verbonden aan de pensioenbeleggingen wordt gecompenseerd door de CO2 op natuurlijke wijze uit de lucht te halen. BeFrank is de eerste partij in de pensioensector die dit voor klanten mogelijk maakt. De online pensioenuitvoerder werkt hiervoor nauw samen met Land Life Company, een Nederlands bedrijf dat bomen plant op uitgeput land.

De methode

BeFrank belegt het pensioengeld in beleggingsfondsen met een relatief lage CO2-uitstoot. De uitstoot die overblijft wordt gecompenseerd. BeFrank berekent deze CO2-footprint van een klant aan de hand van data van de beleggingsfondsen. Land Life koppelt daar een model aan dat bepaalt hoeveel bomen in een bepaald gebied aangeplant moeten worden om de CO2 te compenseren. Vervolgens plant Land Life zelf de bomen samen met de lokale bevolking. “De klant krijgt structureel gedetailleerd inzicht in de resultaten van de aanplant. Uiteraard online”, vertelt BeFrank-directeur Jan Hein Rhebergen. “Wij vinden dit een mooie methode om bij te dragen aan een gezondere wereld. Zodat er straks ook daadwerkelijk nog een leefbare wereld is als je met pensioen gaat.”

De winst

De natuur en het klimaat winnen de hoofdprijs. De gekozen methode zorgt niet alleen voor veel CO2-opname en herstel van biodiversiteit, maar steunt door haar opzet meerdere United Nations Sustainable Development Goals. Er is ook winst voor het bedrijf en haar werknemers dat meedoet. Het bedrijf loopt hiermee voorop met duurzaamheid en sorteert voor op een duurzame toekomst. Uit eerder onderzoek blijkt verder dat maar liefst 76% van de millennials bij het vinden van een nieuwe baan rekening houdt met de manier waarop een werkgever omgaat met mens en milieu. Bijna tweederde van deze groep wil niet werken voor een bedrijf dat het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen helemaal links laat liggen.

BeFrank doet zelf ook mee

BeFrank wil als aanbieder van deze nieuwe dienst natuurlijk niet achterblijven. “Ook wij gaan de pensioenbeleggingen van onze werknemers CO2-neutraal maken”, vertelt Rhebergen.” Daarnaast vinden we het belangrijk om als bedrijf onze eigen CO2-footprint zo laag mogelijk te krijgen. De CO2 die we als organisatie dan nog veroorzaken, gaan we ook compenseren. Het is een verantwoordelijkheid die wij moeten en ook graag willen nemen. Zo dragen we een beetje bij aan een duurzame toekomst.” BeFrank is in gesprek met meerdere klanten om hun pensioenregeling CO2-neutraal te maken. De pensioenuitvoerder verwacht dat deze dienst vanaf komend jaar aan alle klanten kan worden aangeboden. Natuurlijk is het verder verduurzamen van de beleggingsportefeuille ook onder de aandacht.

Share Button