Ronde Tafel Sustainable Investing in Real Assets

Impact investing is ESG-beleid op zijn best. Geen vinkjes zetten, maar concrete resultaten behalen. Beleggen met het doel een meetbare en positieve bijdrage te leveren op sociaal of milieugebied naast een financieel rendement. Tijdens een Ronde Tafel georganiseerd door Financial Investigator boog een groep experts zich over het onderwerp duurzaam beleggen in Real Assets.

De conclusie was: Impact investing is beleggen met het doel een meetbare en positieve bijdrage te leveren op sociaal of milieugebied naast een financieel rendement. Het is een instrument voor ESG-beleid, maar ESG is breder dan alleen dat. Het terrein staat nog in de kinderschoenen. Het aantal investeringsmogelijkheden groeit, maar is nog niet zo omvangrijk dat er grote fondsen voor kunnen worden opgericht. De EU stimuleert het gebruik van privaat kapitaal in sociale infrastructuur. Alle aanwezigen zijn het erover eens dat data verzamelen een grote toekomst heeft. Via data kan het gedrag van de gebruikers in kaart worden gebracht, infrastructuur efficiënter worden gemaakt en kunnen uiteindelijk nieuwe standaarden worden geconstrueerd.

Maar niet alles wat van waarde is, is meetbaar en je moet de context goed in de gaten houden. Een LNG-installatie is misschien niet het milieuvriendelijkst, maar wel een vooruitgang ten opzichte van een kolencentrale. Er klinken pleidooien voor een ‘holistische benadering’ bij het beoordelen van duurzaamheidsvraagstukken. Het is aan goede fondsmanagers om de data te analyseren en tot een gedegen en transparant besluit te komen. Er is waardering voor GRESB, maar er klinkt ook kritiek. Het vijf sterrensysteem zou plat en contextloos zijn en daardoor minder inzicht geven. Zaligmakend is GRESB dus niet: PRI blijkt vaker geraadpleegd te worden. Impact investing is letten op de omgeving: profiteert die mee en kan vastgoed een positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat? Impact investing is ten slotte ook ver vooruitkijken. Welke wetgeving valt er de komende decennia te verwachten op sociaal of milieugebied? Is het gebouw bestand tegen klimaatverandering? Neemt recycling een nog hogere vlucht en moet je daar nu al rekening mee houden bij de constructie en de keuze van bouwmaterialen? Een nog grotendeels onontgonnen gebied voor experts met visie.

Download het artikel met een terugblik op deze rond tafel (pdf)

Foto: Altera

Share Button