Eickhout krijgt EU-landen toch achter wetgeving voor taxonomie duurzaam beleggen en investeren

Gisteren is toch een akkoord bereikt over de Europese lijst die aangeeft welke investeringen duurzaam genoemd mogen worden: de ‘groene taxonomie’. Vorige week konden nationale regeringen hierover geen overeenstemming bereiken, gisteren stemden zij toch in. Bas Eickhout is hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement.

Eickhout: “De politiek wijst het grote geld de juiste weg. Met dit akkoord bewegen we investeringen in de richting van een milieu- en klimaatvriendelijke economie. Een duurzame financiële sector is onmisbaar voor het halen van de wereldwijde klimaatdoelen.”

Greenwashing

Dankzij GroenLinks moeten aanbieders die beweren dat een investering duurzaam is, dat bewijzen aan de hand van de taxonomie. Bovendien kunnen investeerders voortaan zien hoeveel procent van hun financiële product daadwerkelijk duurzaam is. Hiermee wordt greenwashing van financiële producten tegengegaan. Als een financieel product geen duurzaamheid nastreeft, moet dit verplicht worden gemeld aan een investeerder. “Op deze manier worden grote stappen gezet om van duurzaam investeren de norm te maken”, aldus Eickhout.

De voorstellen van het Europees Parlement om alleen daadwerkelijk duurzame economische activiteiten als duurzaam aan te merken, kregen flinke weerstand van het bedrijfsleven en enkele EU-landen. Eickhout: “Ondanks deze stevige lobby, voldoen de uiteindelijke criteria aan ambitieuze milieustandaarden en zijn ze gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Hiermee zet de EU wereldwijd de standaard voor duurzaam investeren. Het effect hiervan is niet te onderschatten.”

Share Button