Triodos Groenfonds en Oost NL financieren zonnepark op oude stortplaats Eerbeek

Bron
OostNL

Op de oude stortplaats van de papierindustrie aan de Doonweg in Eerbeek wekt een zonnepark straks stroom op voor ongeveer 1600 huishoudens. De ontwikkeling komt mede tot stand door bewoners uit de gemeente zelf, via de Coöperatie Vereniging Eerbeek-Brummense Energie Maatschappij (BrummenEnergie). De financiering kwam verder rond door een samenwerking tussen Triodos Groenfonds, Oost NL (vanuit Topfonds Gelderland) en Solar Green Point.​

15.500 panelen

BrummenEnergie realiseert in samenwerking met Solar Green Point op de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek ‘Zonnepark Eerbeek’ met ruim 15.500 zonnepanelen op 6 hectare, ongeveer 5.300.000 kWh, voldoende stroom voor ruim 1600 gezinnen. “Dit zonnepark levert straks stroom voor lokale energie behoefte. Het plan voor dit zonnepark is in nauwe samenwerking met Industriewater Eerbeek namens papierfabrieken DS Smith de Hoop en Mayr Melnhof Eerbeek gerealiseerd. En het is voor een belangrijk deel een initiatief vanuit de inwoners van Brummen vertegenwoordigd door de lokale energiecoöperatie Brummen Energie,” vertelt Guus Koster namens Zonnepark Eerbeek.

De stort aan de Doonweg in Eerbeek is het voormalige stortterrein van de papierfabrieken, die daar hun residu stortten. De grond ligt er inmiddels al geruime tijd ongebruikt bij. Met de komst van het zonnepark is er een duurzame bestemming gevonden voor de locatie. “Met energievoucher  programma de Groeiversneller Oost NL hebben we een sluitend businessplan kunnen maken – en met een financiering van Triodos Bank en Oost NL kunnen we dat nu omzetten naar de praktijk. Daardoor kunnen we in Brummen bijdragen aan de energietransitie”, legt Guus Koster uit.

Eind 2020 de eerste stroom

Om de grond van de stortplaats geschikt te maken moet de grond eerst worden afgedicht. Dan heeft de grond 6 maanden nodig om in te klinken, om risico van verzakking te beperken. In het zomer van 2020 zullen de zonnepanelen geplaatst worden. Naar verwachting sluit het park in de najaar van 2020 aan op het net om in december de eerste elektriciteit te produceren.

Financiering

Oost NL investeert vanuit het Innovatie – en Energiefonds Gelderland in dit park. Joka Bosch, investment manager Energy legt uit dat de financiering goed past bij Oost NL: “We leveren met deze financiering een bijdrage aan de energietransitie. Minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en zodoende minder CO2-uitstoot is een van de grootste uitdagingen van onze maatschappij. Het zonnepark draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente en aan de Gelderse doelstelling om in hoog tempo over te schakelen naar duurzame energie en CO2-reductie.” Oost NL heeft de instrumenten om duurzame energieprojecten in de provincie Gelderland financieren. “Voor ons is het mooi dat we burgerinitiatieven als deze kunnen ondersteunen en dat het enthousiasme van Coöperatie BrummenEnergie wordt beloond”, aldus Bosch.

Harold Hofenk, relatiemanager Energie & Klimaat van Triodos Bank: “Energie speelt een sleutelrol in de verduurzaming van de economie. Triodos financiert positieve verandering en gelooft sterk in de kracht van burgerinitiatieven bij het opwekken van energie. Met slimme financieringsoplossingen ondersteunen we ondernemers en particulieren die bij willen dragen aan een betaalbare en schone energievoorziening. Daar is het zonnepark Eerbeek een schoolvoorbeeld van.”

Share Button