Richtlijnen voor verduurzaming vastgoed gunstig voor deelnemers

Bron
APG

APG, PGGM en andere investeerders zijn in het project Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) weer een stap verder in de ontwikkeling van een wereldwijde methode die meet of een gebouw voldoet aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Voor ongeveer elk type vastgoed in een groot aantal landen is nu duidelijk hoeveel CO2 per vierkante meter ze jaarlijks tot 2050 mogen uitstoten om binnen die doelstellingen te blijven.

Deze zogeheten zogeheten ‘pathways’ of CO2-reductiepaden, laten ook zien hoeveel energie in een pand gebruikt mag worden om binnen de doelstellingen van Parijs te blijven. Dat is waardevolle informatie voor vastgoedbeleggers en -eigenaren, aldus Mathieu Elshout, Senior Director Private Real Estate Europe bij PGGM. “Middels onze private vastgoedportefeuille zijn we wereldwijd ongeveer in 4000 vastgoedobjecten belegd. Nu kunnen we precies meten hoeveel onze gebouwen in het tijdspad naar 2050 mogen uitstoten om onder de curve van de doelstellingen van het Klimaatakkoord te blijven. Je weet dus ook wanneer investeringen nodig zijn in bijvoorbeeld isolatie en nieuwe installaties.”

Richtlijn

Het nieuwe systeem is een handige plannings- en risicomanagmenttool, beaamt Derk Welling, Senior Responsible Investment en Governance specialist bij APG. “Het kost tijd en geld om vastgoed te verduurzamen. De reductiepaden geven daarvoor een richtlijn.”

Daarnaast ligt het risico voor strengere regelgeving voor vastgoed op de loer. Vastgoed is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de totale CO2-uitstoot en 40% van het energieverbruik. Mathieu: “Europees wordt er nu gewerkt aan een Green Deal. Het is niet ondenkbaar dat er een CO2-plafond voor de vastgoedsector komt. Dat maakt ook een systeem mogelijk waarbij vastgoedeigenaren verhandelbare rechten krijgen om een bepaalde hoeveelheid CO2 uit te stoten. Wie minder uitstoot dan hij aan rechten heeft, kan dus rechten verkopen. Andersom moeten de vervuilers dus extra rechten bijkopen.”

Regelgeving

Met behulp van de pathways sorteren beleggers voor op wat er mogelijk gaat komen aan regelgeving. Door voortaan bij de beleggingen rekening te houden met deze reductiepaden kunnen we risico’s van toekomstige regelgeving beter beheersen en uiteindelijk meer waarde leveren aan de pensioenfondsdeelnemers. Daarvan zijn Mathieu en Derk overtuigd. Mathieu: “Neem alleen al de aankoop van vastgoed. Wel of niet voldoen aan de klimaatdoelstellingen gaat in steeds grotere mate het risicoprofiel van vastgoed bepalen.”

Derk en Mathieu geloven kortom heilig in de positieve effecten van deze CO2-reductiepaden.. Nu is het zaak dat ook andere grote beleggers en vastgoedeigenaren het initiatief omarmen. Derk: “De pathways liggen er. We vragen marktpartijen nu om daar actief feedback op te geven. Daarmee kunnen we hopelijk een certificering ontwikkelen dat door de meerderheid van de markt wordt omarmd. Want eenduidigheid in de markt is nodig om echt impact te maken in de verduurzaming van vastgoed.”

Meer informatie over CREMM

Foto: APG

Share Button