SHIFT Invest portfolio realiseert CO2-emissiereductie ter grootte van CO2-voetafdruk van Delft

De Nederlandse impactinvesteerder SHIFT Invest heeft in 2019 haar totale impact wederom vergroot. De cumulatieve gerealiseerde reductie in CO2-uitstoot sinds de start van de SHIFT fondsen steeg tot ongeveer 1500 kton. Dat komt overeen met de jaarlijkse CO2-voetafdruk van alle huishoudens in een stad zo groot als Delft. Bekende, succesvolle start-ups waarin SHIFT investeert zijn onder meer Green Basilisk en Foamplant.

Ten opzichte van 2018 realiseerde het portfolio het afgelopen jaar een groei in CO2-emissiereducties van 64%. Daarnaast steeg de productie van duurzame energie met 29% en nam de reductie in het gebruik van chemicaliën en pesticiden met 40% toe. Het portfolio heeft 58 miljoen liter water bespaard in 2019 (gelijk aan 23 Olympische zwembaden) dankzij de inspanningen van The Renewal Workshop en Squall.

Meer informatie met betrekking tot de opbouw van de impact is beschikbaar in het nieuwe Impact Report van SHIFT. Een samenvatting hiervan is te vinden op de website van SHIFT Invest.

Focus op duurzame start- en scale-ups

NBI Investors beheert vijf fondsen, waaronder SHIFT I (voorheen Dutch Greentech Fund), SHIFT II en het recent aangekondigde SHIFT III. Tot nu toe hebben SHIFT I en SHIFT II ongeveer 20 miljoen euro geïnvesteerd in expliciet duurzame start- en scale-ups. Gezamenlijk richt het SHIFT-portfolio zich op een divers pakket van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), waaronder Responsible Consumption and Production (SDG 12) en Climate Action (SDG 13). De portfoliobedrijven maken hiervoor gebruik van de expertise van de verschillende partners waarmee NBI Investors samenwerkt. Deze diverse groep partners bestaat onder meer uit de Rabobank, kennisinstituten Wageningen Universiteit & Research en de TU Delft alsmede Menzis en het Wereld Natuur Fonds.

Nieuw fonds in 2020: SHIFT III

Met SHIFT Invest willen we investeren in veelbelovende start- of scale-ups op het gebied van agricultuur, groene technologie, circulariteit en duurzame materialen. Daarmee opereren we in een niche waarin niet veel andere fondsen bereid zijn risico’s te nemen“, zegt Guus Verhees, managing partner bij NBI Investors. Door grondige analyses, jarenlange gezamenlijke ervaring en nauwe samenwerking met kennisinstellingen is SHIFT in staat om het potentieel van start-ups nauwkeurig in te schatten. “Met SHIFT III breiden we onze impact uit met een beoogd totaal kapitaal van 65 miljoen euro. We dragen er zorg voor dat de netto impact van ons portfolio overeenkomt met onze motivaties en verwachtingen“.

Zowel maatschappelijk als financieel rendement

Met onze eerste twee fondsen hebben we kunnen aantonen hoe financieel rendement en maatschappelijk rendement naast elkaar kunnen bestaan. Deze boodschap heeft weerklank gevonden bij onze investeerders en heeft geleid tot het ontstaan van ons derde SHIFT fonds“, zegt Florentine Fockema Andreae, partner bij NBI Investors. “Door de omvang van SHIFT III zijn we in staat om ondernemers financieel te ondersteunen in meerdere fasen van hun onderneming. Door langer samen te werken, kunnen we de totale impact van onze portfoliobedrijven maximaliseren”.

Share Button