Columbia Threadneedle Investments – Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund, het allereerste sociale-obligatiefonds van Europa, viert driejarig jubileum

Ter gelegenheid van het driejarig jubileum van het Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund maakt Columbia Threadneedle Investments, een pionier op de sociale-obligatiemarkt, bekend dat het Fonds over de hele periode consequent beter heeft gepresteerd dan de benchmark en tegelijkertijd de maatschappelijke alfa heeft geoptimaliseerd. De hardnekkige mythe dat maatschappelijke impact altijd ten koste gaat van beleggingsrendement is met deze mijlpaal van drie jaar eindelijk definitief ontkracht.

Het is de ambitie van het Fonds om zowel een financieel als een maatschappelijk rendement te realiseren door te beleggen in bedrijfsobligaties uit heel Europa. De vraag welke effecten bijdragen aan positieve ontwikkelingen voor individuen, gemeenschappen of de samenleving als geheel, staat daarbij centraal. In hun streven naar een positief maatschappelijk en financieel rendement sluiten portefeuillebeheerder Simon Bond en zijn team geen obligaties uit op basis van conventionele negatieve screening, maar selecteren ze juist actief obligaties met een positieve maatschappelijke impact. Bovendien is er binnen de portefeuille ruimte voor dagelijkse liquiditeit.

Met een empirisch onderbouwde benadering op basis van een afgebakend raamwerk voor maatschappelijke kansen richt het Fonds zich op zeven impactgebieden, variërend van primaire sociale behoeften tot maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder betaalbare huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Daarnaast wordt iedere belegging via een van de 169 onderliggende doelen gelinkt aan de ontwikkelingsdoelstelling van de VN (de Sustainable Development Goals of SDG’s) die het meest van toepassing is.

Het Fonds werd in mei 2017 geïntroduceerd in samenwerking met INCO, een toonaangevend wereldwijd consortium dat zich inzet voor een nieuwe, inclusieve en duurzame economie. INCO treedt op als onafhankelijk adviseur voor het Fonds en brengt waardevolle expertise in op het gebied van milieu- en maatschappelijke evaluatie. Ieder jaar, op het jubileum van het Fonds, stelt INCO het jaarlijkse Social Impact Report van het Fonds op.

Het Social Advisory Panel speelt een cruciale rol bij het evalueren, controleren en monitoren van het Fonds, terwijl de Mandate Monitoring- en Responsible Investment-teams van Columbia Threadneedle doorlopende controles uitvoeren. Op die manier kan gegarandeerd worden dat de maatschappelijke impact van het Fonds intact blijft. Het Panel is ook verantwoordelijk voor het jaarlijkse Social Impact Report van het Fonds.

Simon Bond, beheerder van het Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund: “Na drie jaar aan het roer van het Fonds en al ruim zes jaar als beheerder van ons Britse sociale-obligatiefonds hebben we onmiskenbaar bewezen dat een positief effect op de samenleving niet per se ten koste hoeft te gaan van financieel rendement. Wanneer mensen rekening houden met factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren) springen milieu en governance vaak veel meer in het oog dan maatschappelijke factoren, die een beetje het ondergeschoven kindje worden. Maar het zou best eens kunnen dat maatschappelijk beleggen binnenkort meer in de schijnwerpers komt te staan. De coronapandemie is een maatschappelijk probleem dat hele samenlevingen heeft opgeschud op een manier die we nog nooit eerder hebben gezien en die de gezondheid van de wereldbevolking in gevaar brengt. In reactie op deze ongekende opschudding wordt er op de kapitaalmarkten via sociale of duurzame obligaties USD 46,4[2] miljard ingebracht voor de bestrijding van de problemen die COVID-19 met zich mee heeft gebracht. Desondanks kan er altijd meer worden gedaan en we hopen dat meer landen, bedrijven en supranationale emittenten sociale obligaties zullen uitgeven om de ongekend ingrijpende gevolgen van het coronavirus op de samenleving te verzachten.”

Jean-Michel Lecuyer, Chairman van de Social Advisory Panel bij INCO: “Het is INCO een waar genoegen om Columbia Threadneedle Investments bij te staan in het beheer van het European Social Bond Fund, dat particuliere en institutionele beleggers in staat stelt om een bijdrage te leveren aan de financiering van maatschappelijk betekenisvolle projecten, terwijl ze de bescherming genieten die het kader van rigoureuze controle en verslaglegging van de financiële en niet-financiële parameters biedt.

Het Fonds is een afspiegeling van Columbia Threadneedles actieve beleggingsbenadering voor de lange termijn, waarbij best-in-class kredietonderzoek wordt gecombineerd met een gedegen analyse van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren). Dit proces wordt verrijkt door de expertise van INCO op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling en zijn netwerk in Europa.

Sinds mei 2020 heeft Columbia Threadneedle in zijn sociale-obligatiefondsen een vermogen van ruim USD 500 miljoen onder beheer.

Share Button