Onderzoek naar hoe de investeringskloof voor duurzame energie innovaties kan worden verkleind

Voor een succesvolle energietransitie is de ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energie hard nodig. Jonge startende bedrijven met innovatieve technologieën zijn een belangrijke bron van innovaties. Zoals elk jong bedrijf kennen deze duurzame energie startups verschillende uitdagingen op het gebied van ontwikkeling, groei en financiering. Echter, in de kapitaalintensieve, relatief conservatieve energie sector, blijkt het voor deze startups een grote uitdaging om voldoende financiering te vinden om hun technologie verder te ontwikkelen. Noortje van Heijst (Erasmus Universiteit) en Leon Pulles (Energy Investment Management) hebben onderzoek uitgevoerd naar de investeringsbeslissing van drie typen investeerders in early-stage duurzame energie startups in Europa.

Het doel van het onderzoek is om inzichten te verkrijgen in hoe investeerders risico’s bij het investeren in de duurzame energie sector inschatten en waar zij op letten bij het maken van een investeringsbeslissing. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende typen investeerders in de duurzame energie sector substantieel van elkaar verschillen in hoe zij risico’s beoordelen en hoe zij een startup beoordelen. 

Zo blijkt bijvoorbeeld dat venture capital investeerders het hoogste risicoprofiel hebben. Substantieel meer dan informele en strategische investeerders rapporteren zij marktrisico’s zoals kans op competitie en substituten als belangrijke risico’s bij het investeren in een startup. Om deze marktrisico’s in te perken alloceren zij relatief meer belang aan de aanwezigheid van strategische partnerschappen in de vorm van pilot projecten of launching customers ten opzichte van de andere twee investeerders.

De resultaten tonen ook dat business angels, vermogende particulieren die een deel van hun eigen vermogen actief investeren in veelbelovende jonge bedrijven, de voorkeur geven aan investeren in een bedrijf met een technologie die nog niet volledig ontwikkeld is. Zij alloceren relatief veel belang aan de passie van de ondernemer in de investeringsbeslissing. Of een startup winstgevend is, wordt als minder belangrijk beschouwd door business angels in vergelijking met de andere twee investeerders. Strategische investeerders, ofwel corporate venture capital partijen, alloceren het grootste risico aan een niet goed functionerend management team. Ondernemerschapservaring en partnerschappen met respectabele partijen zoals onderzoeksinstituten, universiteiten en incubators zijn aspecten waar strategische investeerders voornamelijk naar kijken om het risico om te investeren in een slecht presterend team tot een minimum te beperken. 

Ondernemers die op zoek zijn naar kapitaal kunnen op basis van de resultaten van dit onderzoek hun zoektocht naar financiering beter richten door te kijken naar de criteria die venture capital, business angels en strategische investeerders het meest belangrijk vinden in de evaluatie van een bedrijf. Dit helpt ondernemers met beperkte tijd om vast te stellen welke investeerder past bij hun specifieke karakteristieken. Investeerders kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om hun eigen evaluatieproces beter te begrijpen en het beoordelen van startups efficiënter te laten verlopen De resultaten van dit onderzoek bieden ten slotte inzichten voor overheden over welke investeerders het meest geneigd zijn om te investeren in duurzame energie startups. Overheden kunnen kapitaalinjecties om investeringen in duurzame energie te stimuleren op basis van de resultaten van het onderzoek beter inzetten. Door kapitaal en kapitaalvraag bij elkaar te brengen wordt de financieringskloof verkleind en kunnen veelbelovende innovaties een bijdrage leveren aan de energietransitie. 

Download het engelstalige onderzoeksrapport (pdf)

Share Button