Resultaten SDE+ najaar 2019: 1.160 projecten

Bron
RVO.nl

Voor de najaarsronde was een budget van € 5 miljard beschikbaar. Het totaal aangevraagde subsidiebudget is ruim € 9 miljard. 1.160 projecten hebben een positieve beschikking ontvangen voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) najaar 2019. RVO heeft tijdens de openstelling 7.525 subsidieaanvragen ontvangen.

De projecten die een beschikking hebben gekregen, hebben een totale waarde van € 5 miljard. Hiervan heeft Zon-PV een aandeel van 986 projecten, dat 35% van het beschikte budget vertegenwoordigt. 27% van de budgetclaim gaat naar de categorie Wind (op land, waterkering en in meer).

Doelen Energieakkoord

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Hiermee zet Nederland een grote stap richting het halen van de doelen uit het Energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren.

Share Button