De Autoriteit Financiële Markten (AFM) deelt visie op duurzaamheid

De transitie naar een duurzame samenleving is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. De financiële sector speelt daarbij een belangrijke rol. Om de transitie in goede banen te leiden, is vooral uit Europa veel regelgeving op komst. In een gisteren gepubliceerde position paper beschrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op hoofdlijnen wat zij op dit vlak verwacht van marktpartijen en hoe zij hier toezicht op gaat houden.

Het is positief dat er steeds meer aandacht komt voor duurzaamheid in zowel de vraag naar als het aanbod van financiële producten en diensten. Maar er zijn ook risico’s. Soms is er een gebrek aan informatie, of is informatie niet gestandaardiseerd of vergelijkbaar. Daardoor is het voor beleggers bijvoorbeeld moeilijk in te schatten of een belegging daadwerkelijk bijdraagt aan duurzaamheidsdoelen. Ook kan sprake zijn van greenwashing.

In het toezicht van de AFM op duurzaamheid staan drie uitgangspunten centraal:

  • Ondernemingen stellen betrouwbare en toegankelijke informatie beschikbaar over duurzaamheidsfactoren in de bedrijfsactiviteiten.
  • Financiële instellingen betrekken duurzaamheidsaspecten in hun bedrijfsvoering, productontwikkeling, risicomanagement en investeringsbeslissingen. Ook zijn zij hier transparant over
  • Consumenten en andere afnemers worden goed geïnformeerd en geadviseerd over duurzaamheidsfactoren ter ondersteuning van hun financiële beslissingen. Zij krijgen een product dat passend is bij hun behoefte.

De visie van de AFM in een oogopslag:

infographic-duurzaamheid-100dpi

Share Button