Start realisatie zonneweides in Apeldoorn met financiering Rabobank

Donderdag 25 juni maakten Solarcentury en Rabobank bekend dat ze overeenstemming hebben bereikt over de bankfinanciering van Zonneweide Apeldoorn IJsseldijk en Zonneweide Beemte-Broekland. Met het tekenen van de contracten is de weg vrij voor beide zonneweides om te starten met de bouw. Eind dit jaar zullen beide parken operationeel zijn. In de komende maanden zal er een proces worden uitgerold voor de inwoners van Gemeente Apeldoorn om financieel mee te participeren.

Mijlpalen

Nu er goede vorderingen gemaakt zijn met de realisatie van het 110 MWp project Vlagtwedde in Groningen kan Solarcentury zich op gaan maken voor de bouw van twee projecten in Apeldoorn. Frans van den Heuvel, CEO Solarcentury, is verheugd over de nieuwe ontwikkelingen. ‘’Het Benelux team heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de Nederlandse project portfolio uit te breiden. De twee projecten in Apeldoorn met een totaal vermogen van 34,3 MWp worden volledig door Solarcentury gefinancierd in combinatie met een groenfinanciering van de Rabobank. Tegelijkertijd hebben wij ook de Financial Close bereikt van onze 200 MWp zonneweide Cabrera in Spanje – wederom een mooie lockdown prestatie.’’

Evert Vlaswinkel, Managing Director EMEA, was afgelopen vrijdag ook één van de ondertekenaars van de deal en zegt hierover het volgende: ‘’Het maakt het uniek dat in tijden van de corona-crisis duurzame energieprojecten gewoon doorgang vinden.

Solarcentury zorgt voor de bouw en  de productie op de velden. Het vreemd vermogen zal hierbij worden voorzien door Rabobank.

‘’We zijn verheugd dat we wederom met Rabobank een succesvolle financiering van onze zonneparken hebben kunnen realiseren’’, aldus Michiel van Beek, Hoofd Projectontwikkeling Solarcentury Benelux. Dit is een belangrijke stap in het uitbouwen van ons portfolio in Nederland’’. Ivan Das, Director Project Finance, beaamt de langjarige goede samenwerking tussen Rabobank en Solarcentury, zowel in Nederland als daarbuiten. ‘’Als Rabobank zijn wij blij dat we een financiering van 20 miljoen euro voor beide projecten verstrekken als partner van Solarcentury en daarmee bij kunnen dragen aan de energietransitie in Nederland.’’

Waar gaat het om?

Zonneweide IJsseldijk is een project van 4,5 MWp, waarbij er ongeveer 4 GWh aan zonnestroom zal worden opgewekt per jaar. Dit is voldoende om meer dan 1200 huishoudens van stroom te voorzien en de zonneweide voorkomt tegelijkertijd ca. 2000 ton aan CO2 uitstoot per jaar. Zonneweide Beemte-Broekland zal een grootte hebben van 29,8 MWp en ongeveer 27 GWh aan zonnestroom per jaar opwekken, wat gelijk staat aan een stroomlevering aan meer dan 8.000 huishoudens en een jaarlijkse vermindering aan CO2 uitstoot van ca. 14.000 ton aan CO2. Samen zijn de projecten goed voor jaarlijks bijna 31 GWh aan zonnestroom.

Beide projecten zijn zo ontworpen dat ze goed landschappelijk zijn ingepast, de biodiversiteit stimuleren en de natuurwaarden versterken.

Voor de zonneweides zal er een financieel burgerparticipatieproces worden uitgerold in de komende maanden. Solarcentury zal in 2020 nog beginnen aan de bouw van deze twee zonneweides. De verwachting is dat beide projecten aan het eind van dit jaar opgeleverd kunnen worden.

Share Button