NVB steunt Europese voorstellen duurzamer beleggen

Bron
NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ondersteunt op hoofdlijnen de voorstellen van de Europese Commissie voor duurzamer beleggen, zo schrijft zij in haar reactie op twee consultaties van de Europese Commissie (EC).

De eerste consultatie van de EC betreft de verplichting voor beleggingsondernemingen om cliënten te adviseren over ESG aspecten van financiële producten (oftewel de integratie van ESG in ‘Suitability’). De tweede consultatie betreft de verplichting voor beleggingsfondsen om klanten te adviseren over duurzaamheidsaspecten (oftewel de integratie van ESG in ‘Product Governance’). De NVB heeft middels één reactie op beide consultaties gereageerd, zie hier de volledige reactie.

Het EU-actieplan inzake duurzame financiering (‘EU Sustainable Finance Action Plan’) moet ervoor zorgen dat mensen duidelijke informatie krijgen over de sociale en milieurisico’s en kansen die aan hun investeringen verbonden zijn. Het doel is om kapitaalstromen weg te halen van activiteiten met negatieve sociale en ecologische gevolgen, en ze te sturen naar maatschappelijk verantwoorde activiteiten. De aangekondigde plannen van de Commissie verplichten beleggingsondernemingen om transparant te zijn richting consumenten en ze helder advies te geven over de sociale en milieurisico’s en kansen die aan hun beleggingen verbonden zijn.

Uiteraard ondersteunt de NVB de doelstellingen die aanpassingen van Suitability en Product Governance tot doel hebben. We vragen de Commissie echter om meer opheldering over de definiëring in het algemeen, en meer in het bijzonder hoe definities in de amendementen aansluiten bij de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Zo sluit de term ‘financieel instrument’ uit MiFID 2 niet goed aan bij de term ‘financieel product’ uit SFDR. Verder spreken we onze voorkeur uit om Execution Only expliciet uit te sluiten van de vernieuwde (ESG) Product Governance vereisten. Daarnaast vragen we de Commissie om de tijdlijnen van verschillende duurzaamheidstrajecten op elkaar af te stemmen, zodat marktpartijen voldoende tijd hebben om tot gedegen implementatie over te gaan.

De NVB heeft twee maal eerder gereageerd op het voorstel om ESG te integreren in Product Governance en Suitability. Deze reacties kunt u hier en hier terugvinden.

Share Button