AFM: maak duurzaamheidsdata beter vergelijkbaar, reguleer rating agencies

Bron
AFM

Het gebrek aan betrouwbare en vergelijkbare Environmental, Social & Governance (ESG) data is een struikelblok om duurzaamheid steviger te verankeren in de financiële sector. Ook de ongereguleerde status van ESG rating agencies is een punt van aandacht. Dat zijn de belangrijkste conclusies in de reactie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de consultatie over de vernieuwde EU Strategy for Sustainable Finance.

In het kort:

  • EU wil private investeringen in duurzaamheid stimuleren
  • Duurzaamheidsdata moeten beter vergelijkbaar worden
  • Regulering van ESG rating agencies gewenst
  • Volgende stap in internationale standaard voor niet-financiële informatie nodig
  • AFM publiceerde onlangs een position paper over duurzaamheid

EU wil private investeringen in duurzaamheid stimuleren

De Europese Commissie (EC) wil met deze nieuwe strategie acties vaststellen om het aandeel private investeringen in duurzaamheid te vergroten. Ook moeten klimaat- en milieurisico’s onderdeel worden van het financieel systeem. De strategie is daarmee een belangrijk onderdeel van de European Green Deal.

Duurzaamheidsdata moeten beter vergelijkbaar worden

ESG-data zijn steeds belangrijker voor deelnemers op de financiële markten om duurzame investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Ze zijn echter lang niet altijd consistent, vergelijkbaar en betrouwbaar. Een struikelblok voor marktpartijen is daarnaast de toegang tot ESG-data. De AFM pleit daarom voor een gemeenschappelijk, openbaar en gratis European Single Access Point (ESAP) voor zowel financiële als ESG-data. Dit maakt het voor partijen die beperkt toegang hebben tot deze duurzaamheidsdata makkelijker om duurzaam te investeren.

Regulering van ESG rating agencies gewenst

Rating agencies en gespecialiseerde databedrijven spelen een steeds grotere rol, omdat beleggers in belangrijke mate afhankelijk zijn van de informatie die deze partijen leveren. Behalve dat data vaak niet beschikbaar zijn of van lage kwaliteit, is transparantie over methoden die deze partijen gebruiken om data te beoordelen vaak gebrekkig. Daarom stelt de AFM voor om deze partijen te reguleren en onder toezicht te brengen, bijvoorbeeld bij de European Securities and Markets Authority (ESMA).

Volgende stap in internationale standaard voor niet-financiële informatie nodig

Er is geen breed geaccepteerde verslaggevingsstandaard voor niet-financiële informatie zoals ESG-data. Dat is één van de grootste obstakels voor investeerders om dit soort informatie in hun besluitvorming mee te wegen. De nieuwe strategie voor duurzame financiering biedt de kans om de ontwikkeling van internationale (verslaggevings-)standaarden een duw in de rug te geven. De AFM vindt dat de EC hierin het voortouw moet nemen.

De AFM publiceerde eerder al een position paper over duurzaamheid

De consultatie over de vernieuwde EU Strategy for Sustainable Finance sloot op 15 juli. In de AFM-reactie lees je de belangrijkste punten. Ook publiceerde de AFM onlangs een position paper over wat zij van marktpartijen verwacht op het vlak van duurzaamheid en hoe zij hier toezicht op gaat houden.

Share Button