CBRE Global Investors lanceert whitepaper ‘Duurzaam investeren tijdens een pandemie’

Bron
CBRE

CBRE Global Investors lanceert een studie naar de rol en betekenis van duurzaam investeren in de periode van herstel na de COVID-19-pandemie. De reactie op COVID-19 blijkt een nieuw inzicht te markeren in de functie en gebruik van vastgoed. Dit valt samen met een cruciaal moment in de publieke discussie over systeem-ongelijkheid, onrecht in de samenleving en zorgen over een onomkeerbare klimaatverandering. Hierdoor zien we een stijgende vraag naar oplossingen die kunnen voorzien in de meest fundamentele behoeften die zich in de maatschappij aandienen en die daarmee zorgen voor stabiele, voor risico gecorrigeerde rendementen op de lange termijn.

Een team onder leiding van Andrew Angeli, Head of European Real Assets Research en Paul Oremus, fondsmanager van de woningportefeuille in Europa, rekent in ‘Duurzaam Investeren tijdens een Pandemie’ af met de gangbare opvatting dat je alleen maatschappelijk verantwoord kunt opereren als je rendement opoffert. De studie laat tegelijkertijd zien dat met kapitaal dat voor de lange termijn wordt aangewend voor ESG-investeringen, en met name voor investeringen in realiseerbare en betaalbare huurwoningen, voorspelbare en stabiele rendementen behaald kunnen worden. Bovendien zijn deze beleggingsstrategieën minder gevoelig voor cyclische marktfactoren en systeemrisico’s.

Waarom huisvesting een bepalende factor is

Zelfs voorafgaand aan de uitbraak van COVID-19, lieten data van Eurostat zien dat een op de vier Europeanen als een huurrisico moet worden gezien – zij geven meer dan 40% van het besteedbaar inkomen uit aan huur – terwijl door hogere woonlasten het aantal mensen dat onder de armoedegrens valt toeneemt. Als gevolg van de pandemie zal dit aantal alleen maar stijgen. Tegelijkertijd heeft het Urban Land Institute (ULI) gerapporteerd dat het gebrek aan betaalbare woonruimte van goede kwaliteit in de grote steden van grote invloed is op de concurrentiepositie, de economische ontwikkeling, de gezondheid van inwoners, hun welzijn en hun kwaliteit van leven. Deze ontwikkeling is in het bijzonder actueel in het middensegment van de woningmarkt met huishoudens die niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen en zich de huren in de vrije sector niet kunnen permitteren. In deze tijd, waarin grote Europese steden worstelen met de gevolgen van de pandemie, komt het meer dan ooit aan op de veerkracht van de gemeenschap.

Het is nu het moment voor duurzame investeringen om een belangrijke rol te spelen in de vastgoedsector middels publiek-private samenwerking in een periode dat de overheid mogelijkheden zoekt de woningbouwproductie te versnellen, om prijsstijgingen tegen te gaan en daarmee de financiële druk op huishoudens te verminderen. De beschikbare gunstige overheidsfaciliteiten kunnen voor private investeerders resulteren in lagere kapitaalkosten, lagere verhuurrisico’s en uiteindelijk in aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen.

Paul Oremus fondsmanager van de woningportefeuille in Europa, zegt: ‘Gegeven het feit dat institutionele investeerders de belangen van hun stakeholders voor de lange termijn moeten dienen, is het verstandig vandaag op een ESG-strategie over te stappen om toekomstige rendementen veilig te stellen. Het moet echter een doelbewuste en vooruitziende aanpak zijn die van lef getuigt; duurzame investeringen in vastgoed zijn een realistische manier om dat te bereiken. De COVID-19-pandemie heeft verschillende gangbare trends in de sector versneld en dat is ook het geval met de stijgende vraag naar betaalbare woningen in steden in heel Europa en met de groeiende behoefte aan investeringen die zowel een wezenlijk positieve impact hebben op de sociale en klimatologische uitdagingen als een concurrerend en voor risico gecorrigeerd financieel rendement genereren.”

Share Button