CFA Institute doet belangrijke aanbevelingen voor de integratie van klimaatanalyses in investeringsbeslissingen

CFA Institute, de wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, heeft een rapport uitgebracht over de analyse van klimaatverandering, een hulpmiddel om beleggers te helpen bij de integratie van klimaatanalyses in het beleggingsproces. Het rapport, Climate Change Analysis in the Investment Process, bevat een onderzoek naar de problematiek rond klimaatverandering, bespreekt de materiële risico’s en transitierisico’s die klimaatverandering met zich meebrengt, verkent de koolstofdioxide markten en presenteert de huidige middelen en beste analysemethodieken die beschikbaar zijn voor beleggers gerelateerd aan klimaatverandering.  

Het verslag bevat ook een enquête onder de leden van het CFA Institute over klimaatverandering. Uit de resultaten blijkt dat ongeveer 75 procent van de wereldwijde C-level executives in de onderzochte beleggingsindustrie gelooft dat klimaatverandering een belangrijk onderwerp is, maar ongeveer 40 procent van alle respondenten van de enquête nemen informatie over klimaatverandering ook daadwerkelijk in hun investeringsproces op. Het rapport bevat ook 10 casestudies van wereldwijde investment managers, waaronder APG, die schetsen hoe zij klimaatverandering in het beleggingsproces inpassen. Deze casestudies hebben betrekking op uiteenlopende beleggingsthema’s, zoals bijvoorbeeld CO2 markten, kwantitatieve analyse, interactie over klimaatkwesties en bosbouw als een asset.   

“De rol van de financiële markten is het efficiënt toewijzen van kapitaal in de samenleving. Dat proces houdt steeds meer rekening met de gevolgen van de klimaatverandering. Financiële professionals moeten worden uitgerust met de beste instrumenten en opleidingen rond de analyse van de klimaatverandering om investeringsbeslissingen te nemen die rekening houden met de klimaatverandering”, aldus Margaret Franklin, CFA, voorzitter en CEO van het CFA Institute. “Dit rapport zal in dit proces een hulpmiddel zijn voor investeerders en financiële professionals.” 

Het rapport bevat aanbevelingen die het CFA Institute doet aan investeerders en beleidsmakers om de analyse van de klimaatverandering beter te integreren in wat zij doen, zoals:

  • Een prijs op CO2: Het CFA Institute roept beleidsmakers op ervoor te zorgen dat de reguleringskaders voor de CO2-markten zodanig worden vormgegeven dat zij zorgen voor transparantie, liquiditeit, gemakkelijke toegang voor wereldwijde marktspelers en vergelijkbare normen in alle rechtsgebieden, om zo een gedegen en betrouwbare CO2-prijsstelling te kunnen waarborgen.

  • Prognoses van CO2 prijzen in de rapporten van de analisten: Het CFA Institute beveelt aan dat beleggingsprofessionals bij de analyse van klimaatrisico rekening houden met de CO2 prijzen en hun prognoses.
  • Meer transparantie en openheid over de klimatologische statistieken: Het CFA Institute benadrukt dat de beleggingsindustrie zich heeft aangesloten bij de standaarden van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) voor klimaat gerelateerde informatievoorziening, de meest relevante en overzichtelijke standaarden voor op dit gebied om de relevantie van klimaat gerelateerde risico’s te adresseren.
  • Betrokkenheid bij bedrijven over de materiële risico’s en transitierisico’s van klimaatverandering: Het CFA Institute stelt dat beleggers in gesprek moeten gaan met bedrijven om ervoor te zorgen dat klimaatgegevens, de scenario-analyse en de bijbehorende toelichtingen voldoende grondig zijn om een robuuste klimaatrisicoanalyse in het beleggingsproces te ondersteunen. 
  • Opleiding binnen het vak van investment management: Beleggers moeten zichzelf blijven voorlichten over klimaatverandering om klanten te voorzien van de klimaat gerelateerde analyse die zij nodig hebben.
  • Beleidsmakers: Beleggers moeten er bij de beleidsmakers op blijven aandringen dat zij regelgeving opstellen om ervoor te zorgen dat beleggers over de instrumenten beschikken die zij nodig hebben om hun financiële taken uit te voeren – dat betekent efficiënte allocatie van kapitaal die helpt om de bestaande dreiging van klimaatverandering aan te pakken.

Share Button