Steeds meer Nederlandse financiële instellingen meten CO2-impact van hun leningen en investeringen met PCAF

Bron
PCAF

Het aantal Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen dat werkt aan het berekenen van de klimaatimpact van hun leningen en investeringen, groeit. Inmiddels zijn twintig financials met een totaal beheerd vermogen van 3,1 biljoen euro onderdeel van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), dat een wereldwijde standaard heeft ontwikkeld om de CO2-uitstoot van de leningen en investeringen in kaart te brengen. Dat blijkt uit het meest recente rapport van de Nederlandse deelnemers aan PCAF, dat vandaag is gepresenteerd tijdens het digitale Rondetafelgesprek Tweede Kamer Klimaatcommitment van de Financiële Sector.

Klimaatcommitment van de Financiële Sector in Nederland

Door hun CO2-uitstoot inzichtelijk te maken, kunnen financiële instellingen concreet invulling geven aan het commitment dat vrijwel de gehele Nederlandse financiële sector heeft gegeven aan het Nederlandse klimaatakkoord. De sector heeft onder meer beloofd de impact op het klimaat van hun leningen en investeringen te meten, daarover te rapporteren en met concrete reductiedoelen te komen.

Leden PCAF

Recentelijk zijn Invest-NL en NN toegetreden tot PCAF Nederland. De andere leden zijn ABN AMRO, Achmea Investment Management, Actiam, APG, ASN Bank/de Volksbank, a.s.r., BNG Bank. FMO, MN, NIBC, NWB, PME, PMT, Rabobank, Robeco, Triodos Bank, Van Lanschot Kempen.

Steeds beter meten

In het rapport geven de twintig PCAF-deelnemers een update van de vorderingen die zijn geboekt met het implementeren van de PCAF-standaard. Zo is er een samenwerking ontstaan met CBS om nog accurater inzicht te krijgen in energiegebruik en CO2-uitstoot gelinkt aan de hypotheekportefeuilles van de deelnemende banken en verzekeraars. Met dit verbeterde inzicht kunnen de financiële instellingen gerichter consumenten helpen hun woning te verduurzamen.

CO2-reductie

PCAF-voorzitter Tjeerd Krumpelman (ABN AMRO): “PCAF speelt een belangrijke rol om de financiële sector in staat te stellen om samen met hun klanten de overgang naar CO2-armere toekomst te versnellen. Daarnaast is het ook business. Organisaties kunnen beter inzicht krijgen in klimaat-gerelateerde risico’s van hun investeringen. Het is voor mij dan ook geen verassing dat PCAF wereldwijd breed wordt omarmd als een standaard op dit gebied ”

Wereldwijde beweging

PCAF is in 2015 begonnen op initiatief van ASN Bank tijdens de klimaattop in Parijs. Elf Nederlandse financiële instellingen sloten zich direct aan. Inmiddels is PCAF uitgegroeid tot een wereldwijde, gepubliceerde standaard, onderschreven door het gezaghebbende GHG Protocol. Tot op heden hebben 88 financiële instellingen uit heel de wereld zich aangesloten en gecommitteerd aan de afspraak om hun CO2-uitstoot te meten en daarover te rapporteren. Zij vertegenwoordigen 18 biljoen dollar aan totale assets. Dat was vorig jaar nog 3.5 biljoen dollar.

De ambitie van PCAF is dat het meten van CO2-impact met de PCAF-standaard een gangbare praktijk worden binnen de financiële sector.

Wetenschappelijke doelen

In Nederland werken de organisaties verder aan een belangrijke volgende stap; het gebruik van inzichten uit de klimaatwetenschap om emissiereductiedoelstellingen te zetten die aantoonbaar in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Deze doelen zorgen ervoor dat financiële instellingen actief kunnen sturen op het handhaven van de wereldwijde temperatuurstijging ruim beneden de twee graden.

Share Button