Groenlijst moet helpen exportkredietverzekeringen te vergroenen

Het ministerie van Financiën heeft een ‘Groenlijst’ samengesteld, die moet helpen exportkredietverzekeringen te vergroenen.  Transacties of projecten die op deze Groenlijst staan komen in aanmerking voor soepeler regels bij het verkrijgen van een exportkredietverzekering.

Atradius DSB voert namens de Staat een ambitieuze vergroeningsagenda. De uitgangspunten van deze agenda zijn gezamenlijk geformuleerd met de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken (de Staat). Met de vergroeningsagenda bevordert Atradius DSB zoveel mogelijke groene exporttransacties.

Het Groene Label

Om vergroening te stimuleren heeft Atradius DSB op verzoek van de Staat een aantal bijzondere maatregelen geïntroduceerd om de exportkredietverzekering aantrekkelijker te maken voor groene transacties. Teneinde vast te stellen of een transactie voldoet aan de criteria om als groene transactie aangemerkt te worden, heeft Atradius DSB een groen label methodiek ontwikkeld. Met het labelen van groene transacties kan ook in kaart worden gebracht hoe groen de exportkredietverzekering (ekv) portefeuille is (incl. DGGF en DTIF). Vanaf 2019 meet ADSB het aandeel groene transacties onder de nieuwe polissen en zal hier jaarlijks over gaan rapporteren.

Share Button