De Volksbank geeft met succes € 500 miljoen aan senior non-preferred obligaties uit onder het vernieuwde Green Bond Framework

Op 24 februari 2021 heeft de Volksbank met succes haar eerste senior non-preferred (SNP) obligaties uitgegeven, tevens de eerste transactie onder het vernieuwde Green Bond Framework 2021, dat voldoet aan de EU Green Bond Standard. De SNP-obligaties, in totaal € 500 miljoen, hebben een looptijd van 7 jaar en een coupon van 0,375%.

Het Green Bond Framework 2021 voldoet aan de ICMA Green Bond Principles en sluit aan bij de aanbevelingen van het Climate Bonds Initiative, het TEG-rapport en de Draft Delegated Acts van de EU Taxonomie. ISS ESG heeft dit middels een positieve Second Party Opinion bevestigd. Deze Second Party Opinion is gebaseerd op het EU Green Bond Standard-model.

De Volksbank beschouwt groene obligaties als een effectief instrument om beleggingen te faciliteren in activa die positief bijdragen aan het klimaat en aan het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de EU-doelstellingen. Met haar groene financieringsstrategie wil de Volksbank een verdere diversificatie van haar beleggersbasis bewerkstelligen door zich te richten op maatschappelijk verantwoorde en sterk geëngageerde duurzame beleggers en gelijktijdig de relatie met bestaande beleggers te versterken. Bijna 60% van de € 500 miljoen uitgifte is gealloceerd aan sterk geëngageerde duurzame beleggers.

De uitgifte van € 500 miljoen aan SNP-obligaties is in lijn met de kapitaalplanning van de Volksbank dat als uitgangspunt heeft dat de minimale risico-ongewogen MREL-vereiste van 8% vanaf 1 januari 2024 volledig dient te zijn ingevuld met CET1 kapitaal en achtergestelde verplichtingen (Tier 1-kapitaal, Tier 2-kapitaal en SNP-obligaties). Op basis van de kapitaalpositie per eind 2020 heeft de Volksbank aangegeven dat zij verwacht tot 1 januari 2024 voor € 2,0 miljard tot € 2,5 miljard aan SNP-obligaties uit te geven.

De groene SNP-obligaties zullen worden genoteerd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Share Button