BinckBank: Steeds meer duurzame beleggers

Bron
BinckBank

Steeds meer Binck-beleggers kiezen bewust voor investeringen in duurzame bedrijven en beleggingsfondsen. In een enquête van BinckBank onder haar beleggende klanten geeft inmiddels liefst twee derde aan het criterium duurzaamheid serieus mee te wegen bij de keuze in een bepaald aandeel of fonds te beleggen. Daarbij wordt door beleggers onder meer gekeken naar de zogenaamde ESG-criteria van bedrijven en beleggingsfondsen. De E staat daarbij voor environmental (o.a. klimaat, recycling, vervuiling), de S voor social (o.a. mensenrechten en arbeidsomstandigheden) en de G voor governance (o.a. corruptie, beloningen, leiderschap).

duurzaam als criterium voor belegging

Bron: BinckBank

 

Hoewel een derde van de beleggers aangeeft niet duurzaam of groen te beleggen, hebben particuliere beleggers op dit moment gemiddeld 21 procent van hun beleggingen geïnvesteerd in duurzame aandelen en fondsen.

Impact belangrijker dan rendement

Hoewel door critici vaak wordt beweerd dat duurzame beleggingen minder goed renderen, geeft bijna een kwart juist de kans op een hoger rendement als belangrijkste reden aan om voor deze beleggingen te kiezen.

Toch voeren voor de meeste duurzame beleggers maatschappelijke elementen toch de boventoon.

Belangrijkste redenen om duurzaam te beleggen voor Binck-klanten

Bron: BinckBank

Een op zes blijft duurzaam beleggen mijden

Een kleine 60 procent van BinckBank-beleggers geeft aan in de nabije toekomst zeker (nog) meer geld in duurzame beleggingen te zullen steken. Bijna 25 procent overweegt dit. Slechts 17 procent weet nu al zeker dit niet te gaan doen. Een veel genoemde reden daarbij is de verwachting dat dit lagere rendementen oplevert dan ‘gewone’ beleggingen (31 procent). Belangrijkste argument is echter dat men duurzaam beleggen niet belangrijk vindt (37 procent).

Naar de special ‘Duurzaam beleggen’

Share Button