Rabobank steekt 11 miljoen in energievoorziening Brainport Industries Campus (BIC)

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en ENGIE hebben met de Rabobank overeenstemming bereikt over de herfinanciering van de duurzame energievoorziening van Brainport Industries Campus (BIC). De zogenaamde ESCo-financiering, waarmee een bedrag van 11 miljoen euro is gemoeid, geldt als een doorbraak in de energietransitie.

Van stroom tot klimaatcontrole en van (demi)water tot perslucht, vacuüm en proceskoeling: op de BIC worden al deze voorzieningen volledig duurzaam opgewekt. 5.500 zonnepanelen en een warmtepompinstallatie zorgen ervoor dat de BIC geen gasaansluiting nodig heeft. De voorzieningen worden geleverd door BIC Utility BV, een samenwerkingsverband tussen ontwikkelaar, technologie- en energiepartner ENGIE Services Zuid en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Rabobank Regio Eindhoven neemt nu de financiering van de installatie over van BIC Utility BV.

Verduurzaming industrie

“Op de BIC hebben we laten zien dat industrieel vastgoed gasvrij gerealiseerd kan worden’, zegt Harmen de Kool, van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, die participeert in BIC Utility BV. ‘De sleutel hiervoor is de Energy Service Company (ESCo) die verantwoordelijk is voor de realisatie, financiering én exploitatie van duurzame installaties, zoals zonnepanelen.

We hebben de ambitie om meer van dit soort industriële ESCo’s te realiseren. Voor die opschaling hebben we de financiële slagkracht van banken nodig. Veel banken zijn onbekend met de ESCo-financiering. Daarom zijn we heel blij met deze samenwerking. Het is een uitstekende basis om samen met banken meer industriële ESCo’s voor de verduurzaming van de industrie op te zetten.”

Dé bankier van de energietransitie

Ook bij Rabobank overheerst tevredenheid. Directeur Grootzakelijk van Rabobank Regio Eindhoven Eerke Hoven: “Duurzame energieopwekkingsprojecten werken vaak met innovatieve technieken en nieuwe vormen van samenwerking. Daardoor is het lastig om financiële risico’s goed in te schatten. De uitdaging is dat er bij deze projecten geen conventioneel onderpand is en dat je te maken hebt met verschillende partijen. Rabobank heeft de ambitie om dé bankier van de energietransitie te zijn. De sleutel daarvoor ligt in een goede samenwerking. En dat is precies waar we in de Brainport regio heel goed in zijn.”

Energy companies van de toekomst

“Rabobank heeft heel goed gekeken naar hoe de BOM en wij als ENGIE samen opereren”, zegt Ruud Vleugels van ENGIE. ‘Ze hebben pragmatisch gekozen en dat is, zeker bij deze relatief weinig toegepaste duurzame energiecentrale, een mooi teken van vertrouwen. De Rabobank heeft zich opengesteld voor onze businesscase. Daar ben ik echt van gecharmeerd. BOM en ENGIE hebben alles zelf gefinancierd en gebouwd en bewezen dat een duurzame energiecentrale echt werkt. Mooi dat er nu een bank instapt. Dit bewijst dat we een mooi model hebben voor de toekomst en dat we nieuwe projecten kunnen initiëren en bouwen. Dat past precies in de strategie van ENGIE, om leider te zijn in duurzame verandering.”

Foto vlnr: Harmen de Kool (BOM), Ruud Vleugels (ENGIE), Mirjam Dragstra (BOM) en Eerke Hoven (Rabobank)

Share Button