FrieslandCampina kondigt aan duurzaamheid gekoppelde lening van EUR 300 miljoen aan

Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft een overeenkomst getekend met ING Bank N.V. voor een nieuwe aan duurzaamheid gekoppelde lening van EUR 300 miljoen, waarmee een deel van zijn huidige kortlopende schulden wordt geherfinancierd. De nieuwe lening heeft een maximale looptijd van drie jaar, heeft een variabele rente op basis van EURIBOR en een rentekorting als ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen worden behaald.

Via het aan duurzaamheid gekoppelde mechanisme verbindt FrieslandCampina zich aan ambitieuze prestatiedoelstellingen op basis van drie kernprestatie-indicatoren (“KPI’s”) op het gebied van duurzaamheid, waaronder: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in zijn wereldwijde productie- en transportnetwerk, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op de melkveebedrijven van zijn leden-melkveehouders en vergroting van de traceerbaarheid van de herkomst van belangrijke grondstoffen, zoals palmolie, soja, pulp & papier en cacao. FrieslandCampina krijgt een verlaging van de rentemarge voor elk jaar dat het aan de KPI’s voor duurzaamheid voldoet, waarbij een onafhankelijke auditor voor validatie zorgt.

FrieslandCampina streeft ernaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn en ondersteunt daarmee het Klimaatakkoord van Parijs. De KPI’s voor broeikasgasemissiereductie sluiten hier met het oog op de tussentijdse doelstellingen van de onderneming voor 2030 naadloos op aan. Met deze KPI’s en de overeenkomst met ING draagt FrieslandCampina ook verder bij aan de Sustainable Development Goals 12, 13 en 17 van de Verenigde Naties, in lijn met zijn vernieuwde duurzaamheidsprogramma ‘Nourishing a better planet’.

Robert ter Borg, Corporate Director Finance and Reporting FrieslandCampina: “Duurzaamheid is een prioriteit bij FrieslandCampina en we zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen van onze duurzaamheidsprestaties. Wij zijn van mening dat het integreren van duurzaamheidscriteria in elk aspect van onze bedrijfsvoering, van dagelijkse activiteiten tot bedrijfsfinanciering, essentieel is voor het creëren van waarde voor onze stakeholders. We zijn verheugd om met ING samen te werken aan onze allereerste aan duurzaamheid gekoppelde lening.”

“Ik ben er trots op dat ING FrieslandCampina een duurzaamheidslening verstrekt die is gerelateerd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf”, aldus Kiran Sanchit, hoofd Food & Agri EMEA van ING. “Als een van de koplopers in de sector is FrieslandCampina er niet voor weggelopen om zijn verantwoordelijkheid te nemen in de ESG-uitdagingen waar de zuivelsector nu en in de toekomst voor staat. Door zelf verantwoordelijkheid te nemen en daarover verantwoording af te leggen, toont FrieslandCampina niet alleen zelf inzet om deze uitdagingen aan te gaan, maar effent het ook het pad voor andere ondernemingen. ING is zeer betrokken bij het ondersteunen van bedrijven die ESG-risico’s aanpakken en sturen op een lagere milieu-impact en deze lening is daar een goed voorbeeld van.”

Share Button