Arup benoemt Maarten Wessels als investeringsspecialist voor waterstof en duurzame oplossingen in de transport- en industriesector voor Europa

Bron
Arup

Ingenieurs- en adviesbureau Arup heeft Maarten Wessels benoemd tot technisch adviseur en investeringsspecialist voor Europa. Met zijn team richt hij zich vanaf 1 april vanuit Nederland op de integratie van waterstofoplossingen en duurzame investeringen in de transport- en industriesector. Hij hield zich de afgelopen twee jaar als Associate Director Transactions bezig met de ontwikkeling van Arup’s ESG-doelen en duurzame investeringsmogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland ziet Wessels veel kansen voor investeringsprogramma’s voor de waterstofeconomie en een CO2-vrije industrie- en transportsector. 

Positie als wereldwijd marktleider versterken

Tudor Salusbury, directeur Arup Nederland, ziet uit naar de komst van Maarten Wessels om het team te versterken. Salusbury: “Arup streeft er met haar multidisciplinaire expertise naar om een actieve bijdrage te leveren aan een integrale aanpak voor een duurzame en emissievrije economie in Europa. Als technisch adviseur en investeringsspecialist willen we met Maarten Wessels ons Business and Investor Advisory-team en onze duurzame financiële dienstverlening substantieel versterken. We zijn ervan overtuigd dat hij als hoofd van het BIA-team onze positie in Nederland en Europa verder zal ontwikkelen.”

Arup is momenteel wereldwijd marktleider op het gebied van advies in duurzame investeringsmogelijkheden voor institutionele beleggers en infrastructuurfondsen met een indrukwekkende vermogenspositie. Met name als het gaat om omzetten van duurzame ambities naar reële technische oplossingen en concrete financiële impact.

Klimaatdoelstellingen en investeringskansen

Europa en de Benelux lopen vooruit in de ontwikkelingen op het gebied van de waterstofeconomie. Wessels ziet veel kansen om de expertise en adviesdiensten van Arup op het Europese continent vanuit Nederland in te zetten, uit te breiden en te optimaliseren. “Uiteraard zitten veel projecten nog in de haalbaarheidsfase, maar de technologie ontwikkelt zich heel snel kan goed worden opgeschaald. De sectoren industrie en transport lopen in de ontwikkelingen voorop. Dat maakt dit soort projecten voor investeerders interessant.”

Met zijn team gaat Wessels zich met name richten op klanten die willen investeren in grote infrastructuurprojecten en –portefeuilles. “Die zijn van groot belang bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. In het bijzonder zal ik kijken naar de kansen voor de integratie van waterstofoplossingen in de transportinfrastructuur. Daarnaast zie ik in Nederland veel potentie in investeringsprogramma’s voor de uitrol van waterstofeconomie en het CO2-vrij maken van de industrie- en transportsector. We merken dat zowel de overheid als de markt en de consument de urgentie voelen. Ook laten duurzame oplossingen steeds vaker robuuste investeringsobrengsten zien.”

Opschalingsprojecen duurzame investeringen

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, zet Arup in Europa in op investeringen mogelijk maken om opschalingsprojecten voor waterstof- en alternatieve brandstofprojecten, complexe primaire en secundaire transporttransacties. Daarnaast ontwerpt en realiseert het bureau de activa die de digitale revolutie helpen realiseren, zoals datacenters, netwerkaansluitingen en zendmasten. Hierbij streeft Arup er ook, als wereldwijd marktleider op het gebied van due diligence, naar om de waarde op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur in kaart te brengen voor duurzame beleggingsprofielen.

Share Button