De CO2-voetafdruk aandelenbeleggingen ABP is sinds 2015 met 40% gedaald.

Vandaag heeft ABP haar jaarverslag 2020 gepubliceerd. In dit jaarverslag combineren we voor de eerste keer het standaard jaarverslag met het jaarverslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen. In het verslag leest u over onze duurzame doelstellingen en de resultaten die we hebben behaald.

  • We beleggen € 81 miljard (ruim 16%) van het pensioenvermogen in bedrijven die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 
  • De CO2-voetafdruk van onze aandelenbeleggingen is sinds 2015 met 40% gedaald. 
  • We beleggen € 13,8 miljard in SDG 7: Betaalbare en duurzame energie.

Toename beleggingen in Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Eind 2020 hadden we ongeveer € 81 miljard (2019: € 65 miljard) belegd in bedrijven die met hun producten en diensten bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 vastgesteld om tot een betere en duurzame wereld te komen. Voorbeelden zijn goed onderwijs voor iedereen, klimaatactie en toegankelijke gezondheidszorg. Onze beleggingen in deze doelen noemen we Sustainable Development Investments (SDI’s). Voor SDI’s gelden dezelfde eisen wat betreft rendement, kosten en risico als voor onze andere beleggingen. Voorbeelden van SDI’s zijn onze beleggingen in watertechnologiebedrijf Xylem en producent van afvalscheidingsapparatuur Tomra.

Eind 2020 bestond 16,4% van onze beleggingen uit SDI’s. Ons doel voor 2025 is dat 20% van het vermogen in SDI’s is belegd.

Versnellen van de energietransitie

ABP onderschrijft het Klimaatverdrag van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. We streven naar een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050. Om dat te bereiken, hebben we concrete doelen voor 2025 vastgesteld. Ook bouwen we onze beleggingen af in bedrijven die een groot deel van hun omzet uit kolen of teerzand halen. In 2030 willen we niet meer beleggen in kolen voor het opwekken van elektriciteit zonder CO2-afvang in de ontwikkelde landen.

Fors lagere CO2-voetafdruk

De CO2-voetafdruk van onze aandelenbeleggingen is sinds 2015 met 40% gedaald. Dit is het deel van de uitstoot van de bedrijven waarin we via aandelen beleggen dat aan ons is toe te rekenen. De kleinere CO2-voetafdruk komt onder andere doordat bedrijven waarin ABP belegt, hun uitstoot verlagen. Ook richten we ons op bedrijven die in vergelijking met andere bedrijven in hun sector weinig CO2 uitstoten. Bovendien was de voetafdruk eind 2020 tijdelijk lager door de coronacrisis en verschuivingen in onze beleggingsportefeuille. In 2020 hebben we voor het eerst ook de CO2-voetafdruk van onze beleggingen in bedrijfsobligaties, vastgoed en private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven) gemeten.

Druk uitoefenen op grote uitstoters

We verwachten dat energiebedrijven klimaatambities bekendmaken in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. En dat ze die vertalen naar meetbare doelen voor de korte en middellange termijn. Ook verwachten we dat bedrijven de beloningen van bestuurders verbinden aan hun klimaatdoelen.

In 2020 voerden we een intensieve dialoog met verschillende energiebedrijven, zoals het Filipijnse bedrijf Ayala Corp., dat plannen had voor nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales. In 2020 kondigde het bedrijf aan af te zien van de uitbreidingsplannen én zelfs om de belangen in kolencentrales vóór 2030 van de hand te doen. KB Financial Group en de financieringstak van Samsung, 2 grote financiële dienstverleners, kondigden in 2020 aan te stoppen met het financieren van nieuwe kolencentrales. Als aandeelhouder hadden we aangedrongen op deze stap.

ABP verkocht het belang in het Zuid-Koreaanse nutsbedrijf KEPCO. Ondanks onze grote bezwaren zette het bedrijf plannen door voor nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales in Indonesië en Vietnam. We hebben alles uit de kast gehaald om het bedrijf op andere gedachten te brengen. Toen dat helaas niet lukte, hebben we ons belang verkocht. In totaal verkochten we sinds 2019 ons belang in 8 bedrijven vanwege plannen voor nieuwe kolencentrales.

Bijna € 14 miljard in duurzame energie

Eind 2020 belegde ABP € 13,8 miljard in het Duurzame Ontwikkelingsdoel ‘Betaalbare en duurzame energie’. Het is onze doelstelling voor 2025 om daarin € 15 miljard te hebben belegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om beleggingen in (producenten van) hernieuwbare energie, fabrikanten van windmolens en zonnepanelen en ‘groene obligaties’ waarmee bedrijven en overheden duurzame projecten financieren.

Aanscherping klimaatdoelen

In 2022 maken we nieuwe klimaatdoelen voor 2030 bekend, waaronder nieuwe CO2-doelstellingen. ABP heeft dat samen met andere Nederlandse financiële instellingen vrijwillig afgesproken in het Klimaatcommitment van de financiële sector. ABP heeft een position paper gepubliceerd over onze visie op de energietransitie en hoe we daarmee omgaan in onze beleggingen.

Invloed uitoefenen

Als grote belegger kan ABP invloed uitoefenen op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen. We vinden het belangrijk om die invloed te gebruiken: om hun financiële resultaten te verbeteren, maar ook om deze bedrijven aan te sporen duurzamer en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onze beleggers gaan daarom met deze bedrijven in gesprek en nemen de verkregen informatie mee in hun beleggingsbeslissingen. In 2020 hebben we verbetergesprekken (engagement) gevoerd met 437 bedrijven. Dit overzicht laat zien welke bedrijven dat waren en over welke thema’s is gesproken.

Bestrijden coronapandemie

De wereld was in 2020 in de greep van de coronapandemie. Als belegger heeft ABP zich vorig jaar ingezet om de gevolgen van de pandemie te bestrijden. Eind 2020 belegden we in totaal € 927 miljoen in coronaobligaties, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor onder andere medische zorg, steun aan het midden- en kleinbedrijf en behoud van werkgelegenheid. Daarmee is ABP wereldwijd een van de grootste beleggers in zulke obligaties.

Lees ons jaarverslag

Meer informatie over onze inspanningen en resultaten op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen in 2020 vindt u vanaf pagina 68 in ons jaarverslag. Daar leest u onder meer dat we vorig jaar door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) voor de derde keer op rij zijn uitgeroepen tot duurzaamste pensioenfonds van Nederland.

Share Button