Nederlandse Staat publiceert tweede groene obligatie rapportage

Bron
DSTA

Het Agentschap van de Generale Thesaurie rapporteert over de allocatie en impact van de € 3,01 mld. aan groene obligaties die het in 2020 heeft uitgegeven. Deze rapportage wordt jaarlijks uitgebracht totdat alle met de groene obligatie opgehaalde middelen volledig zijn verantwoord.

Nederland heeft in mei 2019 als eerste land met een triple-A rating een groene obligatie (groene DSL) uitgegeven waarbij € 5,98 mld. is opgehaald. In 2020 is met deze groene obligatie € 3,01 mld. opgehaald. In 2021 is een additioneel bedrag van € 1,72 mld. opgehaald met deze groene obligatie met deze groene obligatie. Daarmee is voor deze groene obligatie het doelvolume van minimaal € 10,0 mld. ruimschoots behaald.

Vorig jaar is op 28 mei 2020 de groene obligatie rapportage, waarin verantwoording wordt afgelegd over de opgehaalde middelen in 2019, voor de eerste keer gepubliceerd. De groene obligatie rapportage die gepubliceerd is op 27 mei 2021 gaat over de allocatie en impact van de met de groene obligatie opgehaalde middelen in 2020. Daarnaast worden enkele andere onderwerpen betreffende de groene obligatie behandeld in deze rapportage waaronder het onderwerp EU groene taxonomie en feedback van de investeerders op de groene obligatie rapportage van vorig jaar.

De opgehaalde middelen van de groene obligatie worden toegerekend aan groene ofwel klimaat gerelateerde uitgaven en investeringen van het Rijk. Het gaat om duurzame energie (SDE-regeling), energie-efficiëntie (STEP-regeling), duurzaam vervoer (uitgaven en investeringen in spoorinfrastructuur) en klimaatadaptatie (Deltafonds). Alle opgehaalde middelen (€ 3,01 mld.) zijn gealloceerd aan uitgaven zoals bedoeld onder het raamwerk van de groene obligatie. Dit is ook bevestigd door de Auditdienst Rijk, Sustainalytics en het Climate Bond Initiative.

Share Button