Duurzaam investeren in het grootste burgerinitiatief van Nederland

Partner

Windpark Krammer, het grootste burgerparticipatieproject van Nederland, gaat opnieuw een obligatielening uitgeven. Op deze manier willen de coöperaties Deltawind en Zeeuwind burgers de mogelijkheid geven om duurzaam te investeren in de eigen omgeving. De inschrijving staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, maar inwoners van de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen en leden van Deltawind en Zeeuwind krijgen voorrang.

Windpark Krammer is een burgerinitiatief van de bijna 5000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind en werd eind maart 2019 opgeleverd. De 34 Enercon E-115 windturbines wekken samen voor 102MW aan energie op en de stroom wordt rechtstreeks afgenomen door DSM, Google, Nouryon en Philips. Doel van het participatieproject is het verduurzamen van de regio en het zorgdragen voor de natuur – door burgers én voor burgers.

Na de succesvolle initiële investeringsronde voor het realiseren van het windpark, volgt nu een tweede uitgifte van obligaties via investeringsplatform DuurzaamInvesteren.nl, waarmee burgers een nieuwe mogelijkheid krijgen om te investeren. ‘Het is de ideale groene investering in de eigen omgeving,’ stelt Enrique Aparicio Torres, CEO van DuurzaamInvesteren.nl. ‘Windpark Krammer is een echt volksinitiatief en de deelnemende burgers zijn zowel begaan met het project als de omgeving. Bij het ontwikkelen van het park is bijvoorbeeld goed gekeken naar de gevolgen voor zowel flora en fauna. En niet alleen de opgewekte energie is groen: ook een deel van de opbrengsten komt ten goede aan duurzame projecten en natuurbehoud in de regio. Het project sluit perfect aan bij onze missie de energietransitie te versnellen.’

Windpark Krammer doneert jaarlijks aan het Windfonds. Een groot deel van de opbrengst gaat naar duurzame projecten in de regio, via Stichting Windfonds Krammer. Daarnaast wordt afgedragen aan Het Zeeuwse Landschap. Dit geld wordt gebruikt voor natuurbehoud rondom het windpark.

De inschrijving start op 28 mei 2021 om 10:00. De looptijd is acht jaar, de minimale inleg per obligatie EUR 500,00 en het rendement 4-4,5%. Het door de AFM goedgekeurde prospectus is te downloaden op www.duurzaaminvesteren.nl/windparkkrammer

Share Button