WUR en investeerder Pymwymic bundelen krachten voor duurzamer voedselsysteem

Bron
WUR

Wageningen University & Research en impactinvesteerder Pymwymic gaan samenwerken op het gebied van duurzame voedselsystemen. Doel van het partnerschap is om innovatieve ideeën en technologieën te ondersteunen. De beide partijen gaan geen overkoepelend partnerschap aan, maar focussen zich op een nieuw fonds waar Pymwymic momenteel kapitaal voor aan het ophalen is.

Wereldwijd is een zichtbare verandering gaande de landbouwproductie, de manier waarop ons eten wordt verwerkt en getransporteerd, en onze diëten te verbeteren. Redenen hiervoor zijn onder meer klimaatverandering, duurzaamheid, leef- en werkomstandigheden voor boeren en andere bedrijven die zich bezighouden met het voedselsysteem en voldoende voedsel voor iedereen. Daarnaast komt er ook steeds meer aandacht voor gezondere voeding.

Startende bedrijven

Bij deze transformatie van ons voedselsysteem zijn naast boeren, grote en kleine bedrijven, overheden, consumenten en onderzoekers ook startende bedrijven belangrijk. Zij staan voor de uitdaging om nieuwe oplossingen te implementeren in een complexe sector. Daarom is er behoefte aan een investeringsfonds met een lange termijn visie dat begrijpt aan welke verandering zij werken en ze daarbij ondersteunt.

Tegelijkertijd is geld alleen geen oplossing. Daarom is de expertise van onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) onontbeerlijk. Zij weten als geen ander welke innovaties in het ene onderzoeksgebied invloed hebben op een mogelijke gamechanger in het andere onderzoeksgebied. Deze interdisciplinaire aanpak is één van de redenen waarom Wageningse wetenschappers zo hoog staan aangeschreven in de internationale onderzoekswereld.

Duurzame voedselsystemen

Ivo Demmers is programma manager bij WUR. Daar geeft hij leiding aan een interdisciplinaire team van onderzoekers dat kijkt hoe we ons huidige voedselsysteem kunnen transformeren in een duurzamere variant. Demmers denkt dat investeerders zoals Pymwymic cruciaal zijn in de volgende stap die startende bedrijven moeten maken: “Mijn rol binnen WUR is het bouwen van samenwerkingsverbanden en het overbruggen van de kloof tussen de experts en wetenschappers die met ons en de buitenwereld samenwerken.

Door Pymwymic aan boord te hebben, kunnen we een nieuwe invalshoek toevoegen vanuit het oogpunt van een impactbelegger, naast de organisaties waar we al veel mee werken zoals grote bedrijven, ontwikkelingsbanken en internationale onderzoeksinstellingen. Alle partijen zijn belangrijk. De kennis en de manier waarop impact investment wordt uitgevoerd door Pymwymic is aanvullend voor WUR. Pymwymic loopt daarin voorop, dus we wisten dat zij een goede partij zijn om mee samen te werken.”

Concrete invulling samenwerking

In het kader van de samenwerking nemen vertegenwoordigers van WUR plaats in de Investeringscommissie en de Impactcommissie bij Pymwymic. Verder werkt Pymwymic ook samen met StartLife, de internationale accelerator die WUR in 2010 mede heeft opgericht. StartLife is ook verantwoordelijk voor het jaarlijkse evenement F&A Next, waar startups, investeerders en grote bedrijven elkaar ontmoeten en van elkaar leren.

 

Foto: WUR

Share Button