Rabobank en Koppert Biological Systems voor de tweede keer partner met duurzame financiering

Rabobank en Koppert werken al lange tijd samen en vinden elkaar in hun visie voor het ondersteunen van duurzaamheidsdoelstellingen voor de lange termijn. In 2018 bereikte Koppert overeenstemming met Rabobank over een set Key Performance Indicators die het bedrijf moest realiseren in ruil voor korting op de rente van zijn lening. De eerste doelen werden gesteld voor 2018, toen deze vorm van syndicaatsleningen erg nieuw was. Inmiddels is duurzaamheidsfinanciering een gebruikelijke gang van zaken en gaat Koppert nu een tweede overeenkomst aan.

Rabobank heeft in deze samenwerking de rol van duurzaamheidscoördinator op zich genomen. “Duurzame voedselproductie is voor iedereen relevant; onze toekomst is ervan afhankelijk”, zegt Berry Marttin, lid van de Raad van Bestuur van Rabobank. “Een van de grootste wereldwijde uitdagingen de komende decennia is dat we twee keer zoveel voedsel moeten produceren met half zoveel grondstoffen. De enige manier om dat te bereiken is door efficiënter te produceren, en met minder impact op ons ecosysteem. Als een bank die diep geworteld is in de agrifoodsector willen wij bijdragen aan de oplossing. Daarom zijn wij blij met de samenwerking met Koppert in de vorm van deze duurzaamheidslening.”

Ook BNP Paribas, ABN AMRO en ING zijn een partij in deze deal en tonen zich groot voorstander van het duurzame karakter ervan.

“De duurzaamheidsdoelstellingen die wij als bedrijf onderschrijven en waar Rabobank akkoord mee is gegaan, motiveren ons om onze processen nog milieuvriendelijker te maken én een interne duurzaamheidsfocus te ontwikkelen om deze verbeteringen te realiseren”, vertelt Kopperts financieel directeur Joram Oosthoek. “Tegelijk besparen we geld, wat bijdraagt aan onze missie van duurzamere land- en tuinbouw. De besparingen die we realiseren met het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen worden namelijk gedoneerd aan de Koppert Foundation.”

Compliance met duurzaamheidscriteria

Voldoen aan de duurzaamheidscriteria is een voorwaarde voor financiering door Rabobank. Bij vier van de vijf Sustainability Focus Areas van Koppert is dat al het geval. Koppert streeft ernaar bij de vierde generatie van het familiebedrijf energieneutraal te zijn en geen gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Op het vlak van transport en mobiliteit zijn stappen gezet om de CO₂-uitstoot met 50% te verminderen en te compenseren om deze doelstelling in 2030 te behalen. Een andere duurzaamheidsambitie van Koppert is ‘Afvalvrij in 2030’, waarvoor maatregelen in ontwikkeling zijn. Bovendien wil het bedrijf op korte termijn milieuvriendelijke verpakkingen en flessen voor biologische gewasbeschermingsproducten introduceren. Koppert streeft ernaar een bijdrage te leveren aan het 100% verduurzamen van land- en tuinbouw in deze eeuw. De biologische bestrijdingsmiddelen van Koppert hebben een positieve impact op het milieu omdat ze de biodiversiteit beschermen door de behoefte aan chemische middelen te verminderen of weg te nemen.

“Een positieve impact op het milieu ten doel stellen is een hele unieke benadering. We streven er niet alleen naar onze interne processen te verbeteren, maar willen ook aanjager zijn voor een verandering van de land- en tuinbouw door direct of indirect telers en andere stakeholders binnen de landbouw bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van chemicaliën voor ongedierte- en ziektebestrijding, bemesting en andere landbouwpraktijken”, vertelt Joram Oosthoek. Koppert doet dit door duurzame alternatieven te ontwikkelen die uit de natuur zelf afkomstig zijn, waarbij macro- en micro-organismen worden gebruikt om duurzame landbouwpraktijken te herstellen en te bevorderen, en de biodiversiteit te ondersteunen.

‘Growing a better world together’

Het Sustainable Funding Framework van Rabobank is het resultaat van doorlopende inspanningen van de bank om duurzaamheid te koppelen aan de manier waarop de organisatie wordt gefinancierd. Als coöperatieve bank met een voortrekkersrol in duurzaam bankieren luidt hun motto: ‘Growing a Better World Together’. De bank heeft een lange geschiedenis als coöperatieve bank in de agrifoodsector. Rabobank ondersteunt innovatie in de agrifoodsector en duurzame voedselsystemen.

 

Share Button