DuurzaamInvesteren.nl haalt 35,2 miljoen aan financiering op in het eerste halfjaar van 2022

Partner

In de eerste zes maanden van 2022 heeft investeringsplatform DuurzaamInvesteren.nl 35,2 miljoen in 26 aanbiedingen opgehaald. Het gaat om een toename van 53% ten opzichte van 2021, waar het om 17 aanbiedingen ging. De groei is vooral te zien op het gebied van duurzame energie en e-mobility projecten. Ondanks de wisselende economische omstandigheden ziet DuurzaamInvesteren.nl dat er nog steeds een groeiende interesse is in het investeren in duurzame projecten. Uit een poll onder de investeerders bleek dat juist het duurzame aspect van de aanbiedingen hen interesseert.

“De wereld ziet er heel anders uit, met grote economische veranderingen en onzekerheden. Toch sluiten de projecten op ons platform succesvol,” licht CEO Dennis Kromhout van der Meer toe. “Een aanbod moet goed zijn, qua rente en looptijd passen in de tijdsgeest, maar duurzaamheid is echt het belangrijkste voor onze beleggers. Zij willen de energietransitie versnellen en bijdragen aan de realisatie van een toekomstbestendige wereld.”

Diversificatie van aanbiedingen

Het platform biedt in steeds meer sectoren verschillende soorten aanbiedingen aan, zoals groeifinanciering en werkkapitaal. In het eerste halfjaar van 2022 betrof dit 26 projecten, met een focus op duurzame energie, en e-mobility. Ook zijn er projecten die zich richten op duurzame batterij-innovaties, samen goed voor een groeikapitaal van 3,9 miljoen euro. Dit is een groeiende sector voor DuurzaamInvesteren.nl, een die belangrijk is voor het versnellen van de energietransitie.

“Het elektriciteitsnetwerk zit op veel plekken in Nederland vol en aanpassingen duren te lang voor de verduurzamingsnoodzaak. Daarom zijn investeringen in “off-grid solutions”, zoals duurzame batterijen, van grote waarde. Deze oplossingen versnellen de energietransitie. Een ander voorbeeld van zo’n batterij-innovatie is EST-Floattech, een bedrijf dat onder andere de Amsterdamse IJveer voorziet van batterijen. Wie het pontje van en naar Amsterdam Noord gebruikt laat zich vervoeren door een duurzame innovatie. Ook batterijopslag, zoals Giga Storage, is onmisbaar in deze keten,” vervolgt Kromhout van der Meer.

Duurzame innovaties

Nieuw op het platform is de serie obligatieleningen van MisterGreen Electric Lease, waarvan de eerste begin 2022 inging. Deze leaseservice van elektrische auto’s plaatst een door de AFM goedgekeurde prospectus met meerdere aanbiedingen verspreid over het jaar waar geïnteresseerden in kunnen investeren. Hierdoor krijgen meer mensen de kans om te kijken wanneer en voor hoeveel zij willen investeren. DuurzaamInvesteren.nl is de enige aanbieder van een dergelijke prospectus.

Share Button