Pensioenfonds ABP doelwit nieuwe campagne World Animal Protection

Miljardeninvesteringen in wereldwijd dierenleed noopt dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection tot een nieuwe campagne gericht op pensioenfonds ABP. Met een videostatement uit naam van ABP, advertenties en een sms-actie vraagt World Animal Protection aandacht voor investeringen van het pensioenfonds in de vee-industrie. De organisatie roept leraren, wetenschappers, agenten en ambtenaren op om ook in actie te komen.  

World Animal Protection wil met haar actie pensioenfonds ABP wakker schudden. Het pensioenfonds investeert minimaal 8 miljard euro in bedrijven in de keten van de mondiale industriële vlees- en zuivelproductie, zonder dat het pensioenfonds een dierenwelzijnsbeleid heeft. ‘En dat kan niet langer’, meldt Dirk-Jan Verdonk, directeur bij World Animal Protection Nederland. ‘Met het geld van onder meer ambtenaren, leraren, en wetenschappers – mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige wereld – houdt het pensioenfonds een industrie in stand die dieren uitbuit en een enorme bijdrage levert aan natuurvernietiging en klimaatverandering. Dat is een pijnlijke tegenstelling.’

‘Fake video, real news’

De dierenbeschermingsorganisatie publiceert vandaag een video waarin ‘de CEO van ABP’ toegeeft in bedrijven te investeren die massaal dierenleed veroorzaken. De werkelijke afzender van de video is echter niet ABP, maar World Animal Protection. Ook een protest-sms en advertenties in landelijke media zijn onderdeel van de actie.

Verdonk: ‘Kippen, koeien en varkens lijden enorm onder de leefomstandigheden in de wereldwijde vlees- en zuivelproductie en er komen regelmatig schokkende undercoverbeelden van mishandeling naar buiten. ABP blijft echter het pensioengeld van haar klanten – één op de zes Nederlanders – investeren in de wereldwijde vee-industrie, en houdt daarmee grootschalig dierenleed in stand. Met deze actie willen we ogen openen en ABP aanmoedigen te gaan bijdragen aan het afbouwen van de mondiale vee-industrie.’

Acht miljard naar dierenleed

Recent publiceerde de organisatie het onderzoeksrapport ABP: Investing in an uninhabitable world, over de miljardeninvesteringen van ABP in de vee-industrie. ABP steekt het pensioengeld van zijn deelnemers onder andere in McDonald’s, supermarktketen Costco en JBS, het grootste vleesbedrijf ter wereld. Een eerdere petitie vanuit de organisatie over investeringen in de vee-industrie werd door ABP voor ontvangst geweigerd.

World Animal Protection roept het pensioenfonds op in te zetten op halvering van de wereldwijde vee-industrie per 2040, het invoeren van minimale dierenwelzijnsnormen en het sturen op kringlooplandbouw om de wereld voor dier en mens leefbaar te maken en te houden.

Share Button