PMT investeert EUR 600 miljoen extra in hernieuwbare energie

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) gaat 600 miljoen euro extra investeren in hernieuwbare energieprojecten in Europa. Denk daarbij aan windenergie, zonne-energie en energieopslag. Het betreft onder meer projecten in Nederland, België en Duitsland. De nieuwe investering draagt zodoende bij aan de werkgelegenheid in de Europese metaal- en technieksector. De investering voldoet aan het rendementsprofiel, dat wil zeggen dat de beoogde impact samen gaat met een goed financieel rendement.

Uit het recentste IPCC-rapport van de Verenigde Naties blijkt dat een opwarming van de aarde van boven de 1,5 graden desastreuze gevolgen heeft voor zowel milieu als maatschappij. PMT ziet dat een ommezwaai van fossiele energie naar schone energie cruciaal is voor een duurzame economie. Deze energietransitie vraagt om inspanningen van alle kanten: het bedrijfsleven, de overheid, consumenten en ook van grote beleggers zoals PMT.

PMT investeert daarom nog eens 600 miljoen euro, bovenop de eerdere 382 miljoen euro die al was belegd in infrastructuurprojecten die direct bijdragen aan de energietransitie. In totaal belegt PMT nu dus bijna een miljard euro direct in schone energie.

Afgelopen jaren investeerde PMT al gericht in het thema Energietransitie via SUSI Renewable Energy Partners II (2016), SUSI Energy Storage Fund (2017) en het fonds Glennmont Clean Energy Fund Europe III in 2019. Lees daarover meer in het verantwoord beleggen jaarverslag.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT: “We zien bij PMT veel economische kansen in de groeiende sector van duurzame energie. De bij ons aangesloten werkgevers werken al aan of dragen bij aan de energietransitie. Zij ontwikkelen producten zoals warmtepompen, isolatie, zonne-energie en windmolens. We vinden het belangrijk om met dit soort investeringen niet alleen bij te dragen aan de weg naar schone energie, maar ook aan de toekomstige werkgelegenheid in de techniek.’’

PMT belegt het kapitaal via Glennmont Partners, een vermogensbeheerder die gespecialiseerd is in duurzame energie. De investeringsopdracht is in samenwerking met Glennmont op maat gemaakt voor PMT en sluit daardoor volledig aan bij PMT’s strategie. Het moederbedrijf van Glennmont, TIAA, investeert zelf ook 100 miljoen euro in het mandaat dat later zal worden opengesteld voor andere investeerders.

Impact

De beleggingen in hernieuwbare energie dragen direct bij aan de energietransitie. De productie van schone energie en de daarmee bespaarde CO2-uitstoot zijn meetbaar. Het fonds valt onder artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Alleen beleggingsproducten die zich specifiek richten op het behalen van een duurzaamheidsdoel vallen onder artikel 9.

Alle investeringen die Glennmont doet, voldoen aan een breder duurzaamheidsbeleid. Zo wordt ook rekening gehouden met de impact op de lokale gemeenschap, biodiversiteit en sociale componenten als banengroei. Ten aanzien van biodiversiteit wordt bijvoorbeeld bij de constructie van een windmolenpark gekeken naar de impact op de omgeving. Indien nodig worden er maatregelen getroffen om negatieve effecten te beperken (bijvoorbeeld het stilleggen van een windmolenpark bij een vogeltrek of geluiddempende maatregelen tijdens de bouw).

Naast het direct investeren in projecten die hernieuwbare energie opwekken, proberen we als aandeelhouder ook olie- en gasbedrijven in onze portefeuille te overtuigen om de overgang naar schone energie te maken. Lees daarover hier meer PMT roept olie- en gassector op snel actie te ondernemen tegen klimaatverandering – PMT

Share Button