PMT gaat door met potentiële voorlopers in olie en gas én verhoogt impactinvesteringen

Bron
PMT

Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) heeft per 1 oktober 2022 19 van de 42 [1] eerder gekozen fossiele energiebedrijven in de aandelenportefeuille uitgesloten. Zij voldoen niet aan de engagementdoelstellingen die PMT heeft gesteld voor het eerste deel van het aangescherpte engagementprogramma. PMT gaat verder in gesprek met de 23 energiebedrijven die mogelijk mee kunnen bewegen met de energietransitie. Ook verhoogt PMT zijn doelstelling voor impactinvesteringen van EUR 2 miljard naar minimaal EUR 4 miljard in 2025, én heeft een impactambitie van EUR 10 miljard per ultimo 2030 als doel gesteld, waarvan EUR 4 miljard binnen het thema energietransitie.

PMT kondigde begin 2022 een uitbreiding van zijn engagementprogramma aan om zijn invloed als belegger intensiever te gebruiken en met CO2 intensieve bedrijven het gesprek aan te gaan over het verlagen van de uitstoot en een transitie naar een schone en duurzame economie. PMT ging begin 2022 als aandeelhouder in gesprek met alle beursgenoteerde fossiele energie bedrijven in de aandelenportefeuille. Met andere woorden: PMT heeft contact gezocht met alle olie- en gassector en de nutsbedrijven in de aandelenportefeuille die nog geen uitfaseringsplan hebben voor kolen. Aan deze bedrijven is gevraagd zich te committeren aan het 1,5-graden pad van het Parijsakkoord en die ambitie publiekelijk bekend te maken.

De bedrijven die geen net-zero ambitie hebben afgegeven voldoen niet aan de engagementdoelstellingen die PMT heeft gesteld. Daarom zijn deze 19 bedrijven met ingang van 1 oktober 202 op de uitsluitingslijst geplaatst. Het geld dat de verkoop van de bedrijven oplevert (EUR 279 miljoen) wordt verdeeld over de hele portefeuille en komt zo uiteindelijk in de impactinvesteringen terecht want daar verhoogt PMT zijn ambitie. Op dit moment belegt PMT EUR 2,2 miljard in olie en gas.

PMT gaat het klimaatengagement in de komende maanden voortzetten met zowel de resterende fossiele energie bedrijven in de portefeuille, als grootgebruikers van fossiele energie (waaronder bedrijven in de zware industrie, chemie-, en cementsector). Op basis van de informatie uit de engagementgesprekken wil PMT voorlopers identificeren die een goede bijdrage leveren aan de energietransitie conform de afspraken uit het Parijsakkoord. Via onze engagementliist en jaarverslagen rapporteren we over de voortgang van engagement met bedrijven.

Extra impactinvesteringen

PMT acht het van groot belang om te investeren in projecten die naast een goed rendement, ook een positieve maatschappelijke impact hebben. Hiervoor heeft PMT 5 thema’s gekozen, die passen bij de sector metaal en techniek (energietransitie, circulaire economie, innovatie in Europa, betaalbare huisvesting en gezondheidszorg). PMT wil de impact vergroten en heeft daarom de doelstelling voor impactinvesteringen voor 2025 verhoogd van EUR 2 miljard naar minimaal EUR 4 miljard in 2025. Ook heeft PMT een impactambitie van EUR 10 miljard per ultimo 2030 als doel gesteld, waarvan EUR 4 miljard binnen het thema energietransitie én om 35% van de impactambitie 2030 te beleggen in Nederland.

PMT heeft op dit moment EUR 1,9 miljard aan impactinvesteringen in de portefeuille, waarvan EUR 405 miljoen aan beleggingen die direct bijdragen aan de energietransitie. Dat betreft investeringen in infrastructuur, en infrastructuur leningen. Met infrastructuurleningen wordt bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe windmolenparken gefinancierd. De impact van deze investeringen is meetbaar. Door PMT’s impactinvesteringen in de energietransitie is sinds begin van de investeringen tot eind 2021 in totaal 2.882.000t CO2 vermeden. Dat is te vergelijken met de jaarlijkse directe CO2 uitstoot van c.a. 360.000 Nederlandse huishoudens

PMT heeft onlangs een belangrijke stap gezet voor de verdere invulling van de ambitie van EUR 4 miljard aan impactinvesteringen in de energietransitie: PMT heeft in september dit jaar EUR 600 miljoen gecommitteerd aan Glennmont Partners , een vermogensbeheerder die gespecialiseerd is in duurzame energie. Hierbij zal er geïnvesteerd worden in o.a. windenergie, zonne-energie en energieopslag.

[1] Het totaal aantal bedrijven kan tussentijds wijzigen in verband met de samenstelling van de portefeuille.

Share Button