vdk bank: “Maak van fossielvrij sparen de norm in België”

Bron
vdk bank

vdk bank roept op om uit fossiele brandstoffen te stappen. Het ondertekent de oproep naar een ‘Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty’. “Fossielvrij sparen moet de norm worden in België. Dat willen de Belgen trouwens ook. Uit een recente bevraging bij ruim 1.100 Belgen blijkt dat slechts 10% het goed vindt dat banken investeren in bedrijven die veel CO2 uitstoten”, aldus Wouter Van Besien, coördinator duurzaam en ethisch bankieren bij vdk bank. vdk bank zelf heeft die uitstap uit fossiele brandstoffen al gedaan. Ook voor de beleggingsfondsen die ze aanbiedt, zijn de criteria helder: geen fossiele energiebedrijven.

Op de klimaattop in Dubai staat de uitfasering van fossiele brandstoffen hoog op de agenda. Ook de financiële sector heeft hier een grote rol in te spelen. De omgang met fossiele brandstoffen door de banken in ons land kan duidelijk beter, zo bleek al uit een recent onderzoek van de ngo FairFin.

Wouter Van Besien, Coördinator duurzaam en ethisch bankieren bij vdk bank: “Uit een recent rapport van FairFin blijkt dat financiële instellingen in België sinds 2021 bijna 11 miljard euro hebben geïnvesteerd in bedrijven die extra fossiele grondstoffen ontginnen en transporteren. Dat is een bedreiging voor mens en planeet. Banken die niet uit fossiele brandstoffen stappen, staan de ecologische transitie in de weg. vdk bank kiest er om die reden voor om een volledig fossielvrije bank te zijn.”

Bewuste consument

Ook om hun klanten te behouden, moeten banken extra klimaat- en milieu-inspanningen leveren, wijst recent onderzoek in opdracht van vdk bank aan. 20% zegt al van bank veranderd te zijn (onder meer) omdat ze de duurzaamheidsinspanningen te mager vinden. Eén op de vijf landgenoten (21%) is van plan om van bank te veranderen als die onvoldoende inspanningen levert op het vlak van duurzaamheid. En slechts 10% van de Belgen vindt het goed dat zijn/haar bank investeert in CO2-intensieve bedrijven.

Fossielvrij sparen en beleggen

De roep van de Belgische spaarder aan de banken om verantwoordelijkheid op te nemen in verband met de klimaatcrisis is dus groot. Voor vdk bank moet  fossielvrij sparen dan ook de norm worden in België. Op die manier weet je als spaarder dat je geld niet misbruikt wordt voor projecten waar je niet kan achterstaan.

vdk bank staat niet alleen garant voor fossielvrij sparen. Bij hen is dit ook voor beleggingsfondsen een noodzakelijke voorwaarde.

Wouter Van Besien van vdk bank: “Vandaag adviseren we nog enkel over fondsen die het Towards Sustainability label hebben. Dat is een onafhankelijk label onder toezicht van het Central Labelling Agency (CLA). Het houdt onder meer in dat een fonds duidelijke inhoudelijke vereisten stelt aan de bedrijven waarin het investeert, zoals het toepassen van de internationale arbeidsverdragen, het rekening houden met mensenrechten, respect voor het milieu, uitsluiting van wapens, enz. Maar voor fossiele brandstoffen zijn we extra strikt. Onze fondsen mogen niet investeren in de extractie van fossiele brandstoffen of het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen.”

Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty-initiatief

Ook op het internationale niveau ligt er een grote kans op de klimaattop in Dubai. vdk bank roept mee op om te komen tot een Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty (FFNPT). Dat is een internationaal en juridisch kader dat de uitfasering van de fossiele brandstoffen internationaal bindend maakt en organiseert. De bank roept iedereen op om dit ook te onderschrijven.

Wouter Van Besien: “vdk bank is altijd een pionier geweest in België. Die rol willen we ook spelen op het vlak van duurzaamheid en de ecologische transitie mogelijk maken. De Belg moet met een gerust gemoed fossielvrij kunnen bankieren.” 

Over vdk bank

​vdk bank is een ethische, duurzame bank in volle expansie. Al sinds 1926 kunnen individuen en gezinnen met een hart voor hun omgeving bij de bank ethisch verantwoord bankieren. Intussen telt de bank 61 buurtkantoren verspreid over Vlaanderen, want vdk bank blijft inzetten op bankieren van mens tot mens. Sinds 1 april 2023 is vdk bank ook in Brussel en Wallonië actief via haar agentschap NewB. De bank heeft momenteel ongeveer 155.000 klanten in heel België.

Share Button