EIT InnoEnergy en Demeter lanceren fonds van €500 miljoen voor batterijgrondstoffen

EIT InnoEnergy, de innovatiemotor voor duurzame energie die wordt ondersteund door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT), een orgaan van de Europese Unie (EU), en Demeter Investment Managers, een grote Europese private equity- en durfkapitaalonderneming, kondigden vandaag de lancering aan van een fonds dat zich richt op de ontwikkeling van een veerkrachtige en diverse toeleveringsketen voor batterijgrondstoffen voor Europa.

Een veerkrachtige Europese batterij-industrie creëren

Met een beoogde omvang van €500 miljoen bouwt het ‘EBA Strategic Battery Materials Fund’ (EBA Materials Fund of het “Fonds”) voort op het succes van de European Battery Alliance (EBA250) in haar missie om een veerkrachtige Europese batterij-industrie te creëren. Het fonds wordt gelanceerd op een moment dat de Europese vraag naar batterijen sterk toeneemt, waardoor aanzienlijke hiaten aan het licht komen in de toeleveringsketen (mijnbouw, verwerking) van batterijmaterialen in de EU. In lijn met de CRMA-vereisten (Critical Raw Materials Act) van de EU om de te grote afhankelijkheid van de EU van buitenlandse aanvoer te verminderen, is het fonds gericht op het stimuleren van de binnenlandse capaciteit voor strategische batterijmaterialen zoals lithium, nikkel, kobalt, mangaan en grafiet.

Diego Pavia, CEO van EIT InnoEnergy: “Om een bloeiende en veerkrachtige Europese batterij-industrie veilig te stellen, moeten we onze inspanningen voor de binnenlandse productie van batterijgrondstoffen intensiveren. Hoewel het bemoedigend is om een groeiende lijst van ambitieuze initiatieven en financiële stimulansen van publieke en private spelers te zien, is hun focus meestal gericht op rijpe projecten (post-Final Investment Decision). Deze initiatieven hebben echter een stroom van projecten met een laag risico nodig, en daarom moeten we ons ook richten op upstreamprojecten in een vroeg stadium (scoping, PFS en DFS), die zich inzetten voor een duurzame, traceerbare en transparante toeleveringsketen van batterijmaterialen – en dat is precies wat het EBA Materials Fund zal leveren.”

Geleid door industrie-experts

Demeter zal optreden als fondsbeheerder en brengt zijn rijke ervaring in groene technologie en infrastructuur in.

EIT InnoEnergy zal gebruik maken van zijn erfgoed in de sector, dat blijkt uit het leiderschap van de EBA250 sinds de oprichting ervan in 2017, samen met een bredere ervaring in jonge bedrijven.

sinds de oprichting in 2017, samen met een bredere expertise op het gebied van startinvesteringen om risicovolle projecten te identificeren en te ondersteunen.

Societe Generale treedt op als exclusief financieel adviseur voor de kapitaalverhoging.

Maroš Šefčovič, uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie en belast met de Europese Green Deal en de European Battery Alliance, zei hierover het volgende: “De batterijsector is van strategisch belang en een belangrijk strijdtoneel voor het wereldwijde concurrentievermogen. Daarom is het van vitaal belang dat we onze inspanningen voortdurend opvoeren, waarbij het veiligstellen van grondstoffen voor batterijen de grootste taak is die ons wacht. De innovatieve aankondiging van vandaag laat zien dat het ons menens is – zowel wat betreft het vergroten van onze eigen Europese capaciteit als het versterken van diversificatie via handel en samenwerking met betrouwbare partners. We moeten strategisch, doortastend en wendbaar zijn.”

Over het fonds

Ten minste 70% van de investeringen van het EBA Materials Fund zal worden besteed aan projecten die de binnenlandse productie van de EU uit mijnbouw, verwerking, raffinage en recycling in de EU en haar buurlanden verhogen. De resterende 30% zal gericht zijn op het verhogen van de grondstoffenaanvoer uit landen van het EU-grondstoffenpartnerschap, zoals Canada, Namibië en Argentinië.

Het EBA Materials Fund zal projecten ondersteunen die voldoen aan de strengste milieunormen, volgens de strenge duurzaamheidscriteria die zijn vastgesteld in het kader van de EU-batterijverordening inzake traceerbaarheid, duurzaamheid en circulariteit, en andere criteria die momenteel worden vastgesteld in het kader van de CRMA. Het fonds zal een van de hoogste ESG-classificaties hebben als een artikel 8-fonds onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU.

Share Button