APG steekt miljarden in versnellen energietransitie

Pensioenbelegger APG beheert voor vier miljoen Nederlanders een vermogen van circa 505 miljard euro. “Onze missie is om dit namens de deelnemers van onze pensioenfondsen duurzaam en verantwoord te doen”, vertelt manager Claudia Kruse enthousiast. Geen loze woorden, want APG heeft een aantal concrete doelstellingen voor bijvoorbeeld beleggen in hernieuwbare energie en CO2-reductie in de aandelenportefeuille. “Daarmee dragen wij direct bij aan het tegengaan van de klimaatverandering. Ons doel is om in 2020 al € 5 miljard te beleggen in hernieuwbare energie. Ook sporen we bedrijven aan om de energietransitie te versnellen. Want als grote investeerder hebben we invloed!”

Wat kan uw inzet betekenen voor het tegengaan van klimaatverandering?

“In al onze beleggingskeuzes houden we rekening met de kansen en risico’s van klimaatverandering. Dit doen we onder andere door druk uit te oefenen op bedrijven om concrete doelen voor emissiereductie in de bedrijfsvoering vast te stellen en te verwezenlijken. Voor ons als belegger is het belangrijk dat bedrijven tijdig maatregelen nemen om voor te sorteren op een economie die is gebaseerd op hernieuwbare energie.”

Hoe reageren bedrijven, enthousiast of met de hakken in het zand?

“Ik houd me al ruim twintig jaar bezig met verantwoord beleggen. Men had hier toen nauwelijks aandacht voor. Mede door het groeiende maatschappelijke bewustzijn is dit inmiddels compleet veranderd. Tegenwoordig waarderen bedrijven het zelfs vaak als wij hierover beginnen. Maar dit betekent niet bedrijven als vanzelf stappen zetten.”

Wat adviseert u hen om toch tot daadkracht te komen?

“Wij laten aan bedrijven zien wat wij van ze verwachten, zowel financieel als op het gebied van duurzaam en verantwoord werken. Bijvoorbeeld als het gaat om CO2-reductie. Ook sporen we bedrijven aan om een voorbeeld te nemen aan sectorgenoten die op dit punt misschien al verder zijn. Dat helpt zeker. Maar uiteindelijk moet ieder bedrijf de eigen aanpak bepalen. We willen dus niet op de stoel van het management gaan zitten.”

Geeft het geld dat de APG kan inbrengen een zetje in de rug?

“Zeker, en dat is ook onze aanpak. We zijn immers een grote belegger en dit betekent dat we invloed hebben. Daar komt bij dat we als pensioenbelegger oog hebben voor de lange termijn We moedigen bedrijven aan om een duurzame richting in te slaan, maar de uiteindelijk beslissing ligt bij het management. Die moet de strategie bepalen. Wij opereren dus altijd vanuit onze rol als aandeelhouder of verstrekker van leningen.”

Timmert u ook internationaal aan de weg?

“Dat is zeker nodig gezien zowel de omvang van ons beleggingskapitaal als de mondiale gevolgen van klimaatverandering. Belangrijk in dit verband is onze samenwerking binnen ClimateAction100+, dat zich richt op 161 bedrijven die samen twee derde van de werelduitstoot van CO2 vertegenwoordigen. Door als beleggers gezamenlijk op te treden, kunnen we echt het verschil maken. De afspraken die we hebben kunnen maken met bedrijven die voorop lopen, vormen een blauwdruk voor wat we ook bij andere bedrijven willen bereiken. Daarmee krijgt de transitie meer momentum.”

Wat is de rol van de APG groep in dit platform?

“Binnen CA100+ neemt APG het voortouw in de ‘Food & Beverages’-sector. Dat heeft resultaat opgeleverd bij onder andere Nestlé en Unilever. Zo heeft Nestlé onlangs bekendgemaakt in 2050 volledig klimaatneutraal te willen werken. Via deze aanpak willen we meer grote voedingsconcerns de goede kant op laten bewegen. In andere sectoren gebeurt hetzelfde.

Wat drijft de APG om zo aan de weg te timmeren?

“Wij werken in opdracht van onze klanten, de pensioenfondsen. Eén daarvan is ABP, het fonds van ambtenaren en leraren. Die pensioenfondsen willen dat hun deelnemers, de aangesloten werknemers dus, van hun pensioen kunnen genieten in een schonere en betere wereld. Het gaat om vier miljoen Nederlanders. ABP bijvoorbeeld voert hierover een directe dialoog met hun achterban. Ook APG voert een dialoog met de samenleving. Hieruit blijkt dat er een groot draagvlak bestaat voor duurzaam en verantwoord beleggen.”

Proef ik hieruit dat duurzaam beleggen een grote vlucht gaat nemen?

“Daar ben ik van overtuigd. Wij hebben die weg al ingeslagen en je ziet dat steeds meer grote beleggers dat voorbeeld volgen. Tijdens het klimaatcongres zal ik hier nog veel meer over vertellen. Overigens wil ik benadrukken dat voor ons ook de sociale kant heel belangrijk is. Alles hangt immers met elkaar samen. Sturen op een CO2-arme wereld lukt alleen als je ook heel goed kijkt naar wat dit betekent voor de mensen.”

Hoe luidt in dit verband uw persoonlijke hartenwens?

“Dat we er beter in slagen om de klimaatverandering als een kans te zien. Een kans op een betere samenleving met meer welvaart en welzijn. Want dán krijgen we er meer schouders onder om de klus daadwerkelijk te klaren.”

Auteur: Jan de Graaf. Dit artikel werd eerder geplaatst op de website van VVM

Share Button