Duurzaam beleggen: stappen voorwaarts

Duurzaam beleggen zit in de lift, nu duidelijker wordt hoe het beleggingsportefeuilles kan verrijken. Met name impactbeleggen en groene obligaties staan in de belangstelling en trekken vermogen aan.

Beleggen met impact: vermogen anders verdelen

Momenteel beheren Europese impactfondsen circa EUR 100 miljard aan vermogen1 . Impactbeleggen richt zich op bedrijven, organisaties en beleggingsfondsen die financieel rendement  kunnen behalen en tegelijkertijd een meetbare en positieve bijdrage leveren aan de samenleving of het milieu.

Impactbeleggen is voor veel beleggers aantrekkelijk omdat het twee doelen nastreeft: zowel beleggingsopbrengsten als maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de afgelopen jaren waren duurzame energie en energie-efficiëntie de belangrijkste doelen van fondsen die beleggen met impact. De groei van impactbeleggen duidt erop dat beleggers onderkennen dat duurzame bedrijven beter zijn voorbereid op de toekomst; dit laatste is terug te zien in hun rendementen.

Groene obligaties: financiering groene projecten

Binnen impactbeleggen zijn groene obligaties een belangrijk en groeiend onderdeel. Opbrengsten van groene-obligatie uitgiften worden vaak gebruikt voor het financieren van duurzaam vastgoed en duurzame-energieprojecten, die de CO2-uitstoot kunnen verlagen. Veel bekende Europese financiële instellingen geven nu groene obligaties uit. Naast hun duurzame doelstelling kunnen deze obligaties qua beleggingsopbrengsten concurreren met niet-groene obligaties, zoals blijkt uit de resultaten van de Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index.

Swedbank AB, een grote Zweedse kredietverstrekker, heeft recent bijvoorbeeld plannen aangekondigd om regelmatig geld op te halen in de markt van groene obligaties. De bank heeft in 2017 haar eerste groene vijfjaars obligatie van EUR 500 miljoen geplaatst. Swedbank ziet kans om de opbrengsten niet alleen te gebruiken voor het financieren van Zweedse hypotheken, maar ook voor duurzame energie, inclusief wind- zonne- en kleinschalige waterenergie, afvalverwerking, duurzame bosbouw en openbaar vervoer.

Van niche naar norm

We merken dat beleggers zich meer openstellen voor het opnemen van duurzame beleggingen in hun portefeuille. Natuurlijk zijn er nog verschillende hindernissen te overwinnen voordat duurzaam beleggen standaard wordt. Zo zijn er duidelijkere definities nodig, waarmee het makkelijker wordt om verschillende vormen van duurzaam beleggen met elkaar te vergelijken. Dit vergroot de mate van verantwoording en stelt beleggers in staat om te zien hoe een belegging in verschillende opzichten scoort op duurzaamheid.

Er wordt vooruitgang geboekt: kredietbeoordelaar Moody’s bijvoorbeeld is van plan om ESG (environmental, social and governance) op te nemen in de risicobeoordeling van bedrijfskredieten. Hierdoor kan een betere vergelijkingsbasis ontstaan. De ontwikkeling van indices voor groene obligaties kan bovendien zorgen voor de nodige transparantie om het rendement van duurzame beleggingen na te gaan.

We verwachten dat duurzaam beleggen in de komende jarengroeit van een niche naar de norm. Deze groei kan een impuls krijgen, doordat duurzaam beleggen aantrekkelijk is voor een nieuwe generatie van beleggers die ziet dat beleggen met milieu- en sociale doelen niet ten koste hoeft te gaan van het rendement.

  1. De data in dit artikel komen uit de European SRI Study 2016, gepubliceerd door Eurosif.

Richard de Groot, Hoofd Investment Centre PBI / Directeur Vermogensbeheer, ABN AMRO Bank

Dit artikel is afkomstig uit de Investment Outlook 2018.

 

Share Button