Duurzaamheid is een bewuste keuze!

Steeds meer worden we ons met elkaar bewust dat wij iets moeten met duurzaamheid. Daarbij gaat het steeds vaker om fatsoenlijk ondernemen en je spullen niet laten maken door kinderen. En natuurlijk is het ook van belang om bij het produceren het milieu zo min mogelijk te belasten. Steeds meer bedrijven gebruiken hiervoor maatschappelijke doelstellingen. In die bedrijven zie je dan  vaak werkgroepen die zich bezighouden om de bewustwording binnen het bedrijf over dit onderwerp gaande te houden. En aan te sturen op daadwerkelijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld het terugdringen van papiergebruik, keuze voor zonnepanelen, led-verlichting etcetera.

In jaarverslagen en websites mag het onderwerp “MVO beleid” niet meer ontbreken. En dat geeft aan dat dit onderwerp niet meer valt weg te denken uit onze samenleving. Dat is een goede zaak! Interessant is dat het willen voldoen aan de steeds strengere ESG-criteria (Environmental, Social, Governance) voor een deel wordt gevoed door de maatschappelijke druk vanuit de samenleving. Bedrijven kunnen het zich gewoon niet meer permitteren om geen stappen te stappen op dit gebied.

Wat doet Legal & General?

Legal & General onderkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als investeerder in landen en bedrijven en heeft oog voor het milieu.

Bij alle beleggingsactiviteiten die Legal & General onderneemt, houdt ze bewust rekening met duurzaamheidscriteria. Daarnaast biedt Legal & General binnen haar verzekeringsproducten veel beleggingsfondsen aan van externe partijen. Hiervoor geldt dat Legal & General actief stuurt en jaarlijks overlegt met de fondsaanbieders om het gebruik van duurzaamheidscriteria binnen het beleggingsbeleid te stimuleren.

Code Duurzaam Beleggen

Legal & General onderschrijft de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars.

De Code Duurzaam Beleggen van het Verbond zorgt ervoor dat verzekeraars duurzame beleggingscriteria meenemen in hun beleggingsbeleid. Die worden ook vaak ESG-criteria genoemd. In de Code van het Verbond zijn drie toetsstenen opgenomen aan de hand waarvan Legal& General onder andere het duurzaamheidsbeleid van bedrijven en landen beoordeelt.

De markt daagt banken, vermogensbeheerders en verzekeraars uit om bewuste keuzes te maken met betrekking tot duurzaamheid. Laat u als adviseur of als klant uitdagen om ook zelf bewuste keuzes te maken bij het selecteren van fondsen waarin u belegt. Want één ding is duidelijk: een duurzame samenleving maken we samen!

Theo Krins, manager vermogensadvies Legal & General Nederland

Share Button