ESG-factoren steeds belangrijker voor rendement en risico van bedrijfsobligaties in EM

De integratie van ESG-factoren in het beleggingsproces van bedrijfsobligaties van opkomende markten is essentieel voor het genereren van alfa en beheren van risico’s, stelt Samy Muaddi, Portfolio Manager, Emerging Market Corporate Bonds, bij T. Rowe Price. De ESG-profielen van bedrijven in de opkomende markten kunnen sterk uiteenlopen – er zijn twijfelachtige en goede bedrijven. Sommige sectoren hebben meer kans op risicovolle ESG-kenmerken, zoals de mijnbouwsector, terwijl andere sectoren meer duurzame trends volgen en goede vooruitgang boeken op het gebied van bepaalde ESG-factoren, zoals Chinese vastgoedbedrijven. 

Er zijn drie belangrijke ESG-risicocategorieën waar T. Rowe Price op let wanneer zij belegt in bedrijfsobligaties van opkomende markten:

1. Sociaal en politiek risico: De beleidskoers van een land – institutionele kwaliteit, vrijheid van meningsuiting, rechtsstaat en gelijkheid van welvaart – kan een diepgaande positieve of negatieve invloed hebben op de bevolking en de bedrijven. Omgekeerd kunnen verbeteringen op gebieden als eigendomsrecht en onderwijs duurzame kansen scheppen in de particuliere sector. Onze analyse is essentieel om een grondig inzicht te krijgen in het sociale en politieke profiel van elk land waarin wij investeren.

2. Milieurisico: Op gebieden als energie, nutsvoorzieningen en mijnbouw, die een relatief groot deel van het universum van de opkomende markten uitmaken, kunnen de milieupraktijken van een onderneming aanzienlijke gevolgen hebben voor haar activiteiten. Positief is dat ondernemingen die hun praktijken verbeteren, waarschijnlijk zullen profiteren van lagere kapitaalkosten en steun van de regelgevende instanties.

3. Risico’s ten aanzien van ondernemingsbestuur: Voor opkomende markten is dit bijzonder belangrijk. Gezien de risico’s die inherent zijn aan het verstrekken van leningen in opkomende markten, wil T. Rowe Price er zeker van zijn dat de reputatie van de managementteams die T. Rowe Price ondersteunt onberispelijk is.

ESG-trends in bedrijfsobligaties van opkomende markten om in de gaten te houden

Volgens Muaddi zijn er drie dynamieken in het spel: de vraag van klanten, de druk van de regelgeving en de markten. Klanten over de hele wereld maken zich steeds meer zorgen over hoe ESG-factoren een rol spelen in hun beleggingsproces. Het komt volgens Muaddi niet vaak voor dat er tijdens institutionele klantenbijeenkomsten niet over ESG wordt gesproken.

De regelgeving verandert ook snel, waardoor de manier waarop ondernemingen zakendoen en de mate en kwaliteit van hun informatieverstrekking over milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur veranderen. Vooral wat milieuregelgeving betreft, zal het er in de toekomst heel anders uitzien. Decennialang hebben ondernemingen weinig tot geen kosten gedragen voor de externe effecten van vervuiling of het gebruik van natuurlijk kapitaal. De markten berekenen ESG-factoren steeds meer door in het kredietrisico en de spreads (het extra rendement dat beleggers eisen voor het aanhouden van risicovollere activa). Zo heeft een Braziliaans pulp- en papierbedrijf dat T.Rowe Price onlangs heeft onderzocht, een sustainability linked bond uitgegeven tegen een lagere kostprijs dan traditionele obligaties.

Voorbeelden waarbij ESG-factore directe invloed hebben op de beleggingsbeslissing

Een recent voorbeeld is de analyse van de impact van klimaatverandering op een Russisch mijnbouwbedrijf. Het bedrijf heeft infrastructuur gebouwd op permafrost (grond die gedurende ten minste twee jaar aaneengesloten bevroren blijft bij nul graden of lager) in het noorden van Rusland. Aangezien de permafrostlaag door de opwarming van het klimaat is beginnen te ontdooien en te verzakken, is de logistieke infrastructuur van het bedrijf ingestort, waaronder een spoorlijn en een opslagtank. Het zal veel geld kosten om deze problemen te verhelpen en er zal voortdurend in moeten worden geïnvesteerd. Daarom heeft T. Rowe Price de spread opnieuw geëvalueerd.

Een ander voorbeeld is een Chileense nutsbedrijf. De overschakeling van de onderneming op hernieuwbare energie zou de gemiddelde koolstofintensiteit van het bedrijf moeten verlagen. De onderneming is ook bezig met het omschakelen van haar steenkoolactiva van basislaststroomopwekking naar netbalanceringsdiensten, wat de inzet van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitssysteem kan vergemakkelijken. Die aanpassingen kunnen voordelen opleveren in een wereld waar de overgang naar schonere energie op gang komt.

Lees het artikel ‘Emerging Markets Corporate Debt – Integrating ESG factors has the potential to provide a research edge’ van Samy Muaddi, Portfolio Manager, Emerging Market Corporate Bonds, bij T. Rowe Price na in het ESG 2020 Annual Report dat recentelijk is uitgekomen.

Share Button