Briefwisseling ACTIAM ‘Van twee kanten: chips’

ACTIAM publiceert een reeks ‘briefwisselingen’ tussen een specialist uit het ESG-team en een portefeuillemanager uit het aandelenteam. Zij belichten – ieder vanuit hun eigen perspectief – een bepaald onderwerp. Deze nieuwe editie gaat over ‘chips’.

De afgelopen maanden is het veel in het nieuws geweest: er is een chiptekort. En ja, dit wordt ook weer mede veroorzaakt door corona. Door de maatregelen waren bedrijven genoodzaakt om het werken vanuit huis te stimuleren, waardoor er een enorme vraag naar de juiste elektronica op gang kwam. Daarnaast konden mensen ook niet buitenshuis terecht voor vermaak, dus de vraag naar tablets, spelcomputers en andere elektronica trok ook aan. Daartegenover stond wel dat de vraag naar auto’s wat afnam en dus ook de vraag van autofabrikanten naar chips die de elektronica van de auto’s aandrijft. Hierdoor verlegden de chipbedrijven de focus naar de grotere vraag naar chips in consumentenelektronica. De strubbelingen binnen de bevoorradingsketen van de chipfabrikanten als gevolg van corona die daar bovenop kwamen, zorgt voor een zogenaamde “perfecte storm”.

Wederom zijn de schrijvers:

  • Ruud Hadders, Responsible Investment Officer
  • Caspar SnijdersPortfolio manager Equities

Download het artikel (pdf) 

Read the article in english

Share Button