Geraldine Leegwater (bestuurslid ABP): ‘We willen onze kracht inzetten om Nederland duurzamer te maken’

ABP-bestuurslid Geraldine Leegwater sprak met Financial Investigator over het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid van ABP. Een interview over duurzaamheidsdoelen, luisteren naar de deelnemer en belangrijke maatschappelijke keuzes. ‘We hebben begin dit jaar besloten om niet meer in tabaksproducenten te beleggen. Waarom? De maatschappij kan zonder!’

‘Het schiet al lekker op’, vertelt Leegwater in de laatste editie van Financial Investigator over het behalen van een aantal concrete duurzaamheidsdoelstellingen die APB zichzelf heeft gesteld. ‘Een concrete doelstelling is om in 2020 € 58 miljard belegd te hebben in de Sustainable Development Goals (de SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat is toch een aardig percentage, op een beleggingsportefeuille van pakweg € 410 miljard. Eind 2017 zaten we al op 49,8 miljard.’
Het heeft volgens Leegwater alles te maken met de grote rol van duurzaamheid in ABP’s beleggingsstrategie: ‘We hebben duurzaamheidsaspecten en criteria voor verantwoord ondernemen volledig geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen. In 2020 hebben we dus voor iedere belegging hiernaar gekeken.’

Kunnen we zonder? Niet investeren!

Bij die beslissingen staat in ieder geval één vraag centraal: kunnen we als maatschappij zónder? Leegwater licht toe: ‘We hebben begin dit jaar besloten om niet meer in tabaksproducenten te beleggen. Waarom? De maatschappij kan zonder! En wij kunnen tabaksproducenten niet aansporen om gezonde sigaretten te produceren. Ons streven is, zoals aangekondigd, om dit jaar deze beleggingen te verkopen. Ik zou onze deelnemers benadelen, als ik over de verkoop nog meer zou zeggen.’

Insluiten, uitsluiten, invloed uitoefenen

Shell liet onlangs week weten dat het concrete klimaatdoelen gaat stellen  en de beloning van de top deels afhankelijk maakt van het behalen daarvan. Een mooi resultaat van de manier waarop ABP zijn invloed gebruikt. Leegwater haalt die rol van het pensioenfonds ook aan in Financial Investigator: ‘Veel Japanse bedrijven konden veel verbeteren op het gebied van governance. Vaak bleven voormalige CEO’s een belangrijke rol spelen. Omdat wij daar vragen over stelden, is die praktijk nu grotendeels verleden tijd. En als er niet naar ons geluisterd wordt, nemen we ook maatregelen.’

Deelnemers over duurzaam beleggen

In het interview gaat Leegwater verder in op de rol van de deelnemers. En hoe belangrijk hun steun is. ‘Deelnemers vinden het belangrijk dat ABP een duurzaam en verantwoord pensioenfonds is’, vertelt Leegwater. ‘Tegelijk horen we natuurlijk ook deelnemers die aangeven dat ze niet willen dat het ten koste van het rendement gaat. Dat het niet ten koste mag gaan van het rendement is overigens ook óns uitgangspunt. En we zijn ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord beleggen niet ten koste hoeft te gaan van rendement. Dat wordt bevestigd door allerlei wetenschappelijk onderzoek. Het universum van beleggingen is zó groot dat er voldoende alternatieven zijn.’
Share Button